‘ธนาคารโลก’ หั่น GDP เวียดนามปีนี้ 2-2.5%

ธนาคารโลกปรับลดตัวเลขคาดการณ์ GDP เวียดนามในปีนี้ลงเหลือ 2-2.5% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 หดตัวลงอย่างมากและคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 สำหรับสภาวะตลาดแรงงานแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เริ่มลดลง ทำให้เมืองฮานอยและหลายๆจังหวัดได้ผ่อนคลายข้อจำกัดที่เข็มงวด ทั้งนี้ เงินเฟ้อยังคงอ่อนตัว ท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ ขณะที่เงินดองเวียดนามแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัว เนื่องจากความต้องการสินเชื่อลดลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นอกจากนี้ ธนาคารโลกแนะนำให้รัฐบาลเวียดนามระดมตรวจเชื้อและเร่งฉีดวัตซีนในวงกว้าง ตลอดจนควรใช้นโยบายการคลังเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/wb-lowers-vietnams-gdp-growth-forecast-to-225-percent-this-year/209673.vnp

‘DBS’ คาดการณ์การเติบโต GDP ปี 65 โต 8%

DBS ผู้ให้บริการทางการเงินสิงคโปร์ ประมาณการเศรษฐกิจเวียดนามปี 2565 เป็น 8% อันเนื่องมาจากกระแสการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI), การส่งออกและการเติบโตของดิจิทัล นาย Chua Han Teng นักเศรษฐกิจศาสตร์ของธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่าสถานการณ์ในเวียดนามที่เลวร้ายได้สิ้นสุดลงแล้วและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เนื่องจากอัตราการฉีดวัตซีนสูงขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงเป็นกลไกที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดจดทะเบียนใหม่ยังคงมีความยืดหยุ่น ถึงแม้ว่าธุรกิจต่างชาติจะเผชิญกับการระบาดของไวรัสตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 นอกจากนี้แล้ว เวียดนามได้รับความเสียหายอย่างมากจากการระบาดของไวรัสในปี 2564 หลังจากสามารถควบคุมการระบาดได้ดีเมื่อปี 2563 แต่เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ หดตัวอย่างมาก 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-gdp-growth-may-reach-8-percent-in-2022-dbs/209232.vnp

ธนาคารโลกชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามชะลอตัว ตามอายุของประชากร

ตามรายงานภายใต้ชื่อ “เวียดนาม: การปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย” ร่วมจัดจัดทำโดยธนาคารโลก (WB) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของสังคมผู้สูงวัยไปก่อนหน้าของการยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวที่อยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุอาจมีสัดส่วนของประชากร 10-20% ของประชากรทั้งประเทศในปี 2578 ในขณะที่ด้านการใช้จ่ายของสังคมสูงวัย จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.4-4.6% ของ GDP นอกจากนี้ เวียดนามจำเป็นต้องหาแนวทางจัดการกับสังคมผู้สูงวัย โดยอิงจากบทเรียนของประเทศอื่นที่เคยประสบปัญหากับการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเฉพาะญี่ปุ่น ตลอดจนปรับปรุงกำลังแรงงานและดำเนินตามนโยบาย 4 ด้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเติบโตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ตลาดแรงงาน เงินบำนาญ สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1052936/viet-nams-economy-to-slow-as-population-ages-wb-report.html

จีดีพีเวียดนาม Q3 ติดลบ 6.17%

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาส 3/64 หดตัว 6.17% เนื่องจากมาตรการเว้นระยะทางสังคมและข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่ จีดีพีในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัว 1.42% เมื่อเทียบกับ 2.12% ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. ภาคบริการหดตัว 0.69% เมื่อเทียบต่อปี ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ขยายตัว 3.57% และภาคเกษตร ป่าไม้และประมง 2.74% อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีจำนวน 85,500 ราย ลดลง 13.6% เมื่อเทียบต่อปี ซึ่งจากการสำรวจพบว่าธุรกิจที่อยู่ในภาคการผลิตส่วนใหญ่ 43.4% มองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไตรมาสสุดท้าย นอกจากนี้ ธนาคารโลก คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตที่ 4.8% ในปีนี้

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1049629/hcm-city-wants-tax-reduction-for-covid-affected-businesses.html

‘เวียดนาม’ เผย GDP ช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 โต 1.42%

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัว 1.42% โดยเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ และหลายพื้นที่ของประเทศยังคงดำเนินมาตรการเว้นระยะทางสังคม โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ คาดว่าจะลดลง 6.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถือว่าลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจรายไตรมาส ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป ยังคงเป็นแรงผลักดันของเศรษฐกิจ ด้วยอัตราการขยายตัว 6.05% ในขณะที่ภาคการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.24% นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจ พบว่าภาคเกษตร ป่าไม้และประมง มีสัดส่วน 12.79% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง และภาคบริการ คิดเป็น 38.03% และ 40.19% ตามลำดับ

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/gdp-grows-by-only-142-during-nine-month-period-894286.vov

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รายงานโควิด-19 ชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในลาว

รายงานจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุว่า การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ไม่คาดคิดทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศลาวล่าช้า โดยการบริโภคได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการควบคุมไวรัสที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะนี้เศรษฐกิจของลาวคาดว่าจะเติบโต 2.3% ซึ่งก่อนหน้านี้คสดกสรณ์ไว้ที่ 4.0% ในเดือนเมษายน ทั้งนี้รายงานระบุว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวจะได้รับการสนับสนุนจากการออกใบอนุญาตการลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วและรายได้จากการส่งออกไฟฟ้า ตลอดจนแผนเปิดทางรถไฟลาว-จีนมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเชื่อมโยงเมืองหลวงของลาวกับจีนเข้าด้วยกันและการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลาวในการบรรเทาความยากจนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Covid186.php

ADB ปรับลดคาดการณ์ GDP กัมพูชา เหลือร้อยละ 1.9

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 1.9 จากการคาดการณ์ในเดือนเมษายนที่คาดการณ์การเติบโตไว้ที่ร้อยละ 4 โดยในปี 2020 เศรษฐกิจกัมพูชาหดตัวที่ร้อยละ 3.1 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งธนาคาร ADB กล่าวว่าการระบาดที่ยืดเยื้อของโควิด-19 เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางธนาคารปรับลดการประมาณการณ์ลง อีกทั้งยังรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 โดยทางการกัมพูชาพยายามเป็นอย่างมากในการแก้ปัญโควิด-19 ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว มากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด 16 ล้านคน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50939651/adb-slashes-kingdoms-gdp-forecast-to-1-9-due-to-covid/

‘เวียดนาม’ คาด GDP ปีนี้ โต 3.5-4% หากควบคุมการระบาดได้ภายในเดือน ก.ย.

นาย Nguyen Chi Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน กล่าวว่าหากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมได้ในเดือนนี้ และเวียดนามจะกลับมาสู่ภาวะปกติใหม่ได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในปีนี้ แตะ 3.5-4% ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ชี้ว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลกระทบทางลบต่อการผลิต การดำเนินธุรกิจและการจ้างงาน ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับสูงสำหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และยังส่งผลกระทบต่อการจดทะเบียนธุรกิจใหม่และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การบริโภคสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่นก็เผชิญกับปัญหา รวมถึงราคาอาหารวัวที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นอุปสรรคต่อภาคปศุสัคว์ของประเทศ

ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/minister-predicts-gdp-growth-at-3-5-4-if-pandemic-brought-under-control-in-sept/

 

‘เวิลด์แบงก์’ หั่นคาดการณ์ GDP เวียดนามปี 64 เหลือโต 4.8%

ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของเวียดนามในปี 64 ลงเหลือ 4.8% เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 “เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการเปิดตัวใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมาตรกาช่รวยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ” ทั้งนี้ ในเดือนธ.ค. ธนาคารคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ 6.8% แต่ปัจจุบัน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 365,000 ราย ตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย. ทำให้ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจ ขณะที่ในเดือนก.ค. ยอดค้าปลีกลดลง 19.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ, ดุลการค้าขาดดุลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และนักลงทุนต่างชาติได้แสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน

ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business/economy/world-bank-cuts-vietnam-gdp-growth-projection-to-4-8-pct-4345936.html

สภาพัฒน์ คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 ยังมีความเสี่ยง ปรับลด GDP โต 0.7-1.2%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ กล่าวว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 2/64 ขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/63 และขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/64 โดยแรงหนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ที่ขยายตัว 4.6% และการลงทุนรวมขยายตัว 8.1% โดยการลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัว 9.2% และการลงทุนภาครัฐขยายตัว 5.6% ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 36.2% สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 นั้น คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 0.7% – 1.2% หรือฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการลดลง 6.1% ในปี 63 แต่เป็นการปรับลดจาก 1.5% – 2.5% ในการประมาณการครั้งก่อน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/economics/2167686