เมียนมาเดินหน้าระบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารออนไลน์ใหม่ในย่างกุ้งยัง

IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุนการควบคุมอาคารของคณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้ง (YCDC) ในการปฏิรูประบบใบอนุญาตก่อสร้างและปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจในเขตเมือง ระบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนี้เปิดให้บริการออนไลน์ในวันที่ 1 ก.ค.ไปจนถึงสิ้นปี ระบบนี้คาดว่าจะลดเวลาการดำเนินการสำหรับ 90% ของใบอนุญาตก่อสร้าง 4,000 รายการที่ส่งมาในทุกปีจากเวลาเฉลี่ย 95 วันเป็น 49 วัน ระบบใบอนุญาตสร้างออนไลน์ใหม่มีให้บริการในภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาซึ่งสร้างขึ้นเองสำหรับ YCDC ‘การจัดการกับใบอนุญาตก่อสร้าง’ เป็นหนึ่งใน 10 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดดัชนีความง่ายในการทำธุรกิจซึ่งขณะนี้ติดอันดับ 171 จาก 190 ประเทศ และเมื่อเทียบกับภาคอื่นภาคการก่อสร้างมีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุด ระบบใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและราคาไม่แพงจะทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเอื้ออำนวยในประเทศ

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/yangon-trials-digital-construction-permit-system.html