จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตภายในกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น หลังเกิดการแพร่ระบาด

จำนวนสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในกัมพูชา ณ ช่วงเดือนเมษายน 2021 มีจำนวนรวมอยู่ที่ 17.48 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้บริการออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงของการระบาด เช่นเดียวกับหมายเลขสมาชิกอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวน 236,962 ราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเป็นหลักและเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลทำให้ผู้คนหันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 5 ราย ในกัมพูชา ได้แก่ Smart, Cellcard, Viettel, Cootel และ SeaTel ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงกำลังเร่งพัฒนาการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม การปรับปรุงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต การสร้างทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น การส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการจัดหาบริการสาธารณะ ผ่านการใช้ระบบดิจิทัล ในระยะถัดไป

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50901342/internet-users-surge-during-pandemic/

จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตในกัมพูชาเพิ่มขึ้นในปี 2020

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วเนื่องจากมีความต้องการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส ขณะที่จำนวนผู้ใช้งานซิมการ์ดภายในประเทศลดลง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (MPT) กล่าวว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 16 ล้านคน ในกัมพูชาได้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือและโทรศัพท์พื้นฐาน โดยการเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมาจากการได้รับการสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเป็นหลัก และเนื่องจากการแพร่ระบาดทำให้ผู้คนหันมาใช้อินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ 5 ราย ในกัมพูชา ได้แก่ Smart, Cellcard, Viettel, Cootel และSeaTel และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานอีก 42 ราย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50828681/number-of-registered-internet-subscribers-increases-in-2020/