การขอปรับโครงสร้างสินเชื่อลดลง ผลจากเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มฟื้นตัว

โฆษกสมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา (CMA) กล่าวว่าในช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2021 ยอดการขอปรับโครงสร้างสินเชื่อลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 100-500 คนต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ที่มีผู้ขอสินเชื่อมากถึง 10,000 รายต่อสัปดาห์ โดยมองว่าการลดลงของยอดการขอปรับโครงสร้างสินเชื่อนี้บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกัมพูชา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม ลูกค้าจำนวน 378,198 ราย ได้ยื่นขอปรับโครงสร้างเงินกู้ในสถาบันที่เป็นสมาชิกสมาคมทั้งหมด 115 แห่ง รวมถึงสถาบันย่อยที่มีเงินฝากทั้งหมด 66 แห่ง สถาบันที่ไม่รับฝากเงินรายย่อย 10 แห่ง บริษัทลีสซิ่ง 12 แห่ง สถาบันสินเชื่อในชนบท 23 แห่ง และธนาคาร 4 แห่ง ซึ่งมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 356,775 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ของลูกค้าสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้สินได้ หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.720 พันล้านดอลลาร์

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50970077/decrease-in-credit-restructuring-requests-a-sign-of-cambodias-economic-recovery/

MFIs อนุมัติเงินกู้รวมกว่า 7.73 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี

สมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา (CMA) รายงานถึงการอนุมัติเงินกู้รวม 7.730 พันล้านดอลลาร์ ให้กับลูกค้าเกือบ 2 ล้านราย ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยสมาคมยังได้รายงานเพิ่มเติมว่ามีลูกค้าประมาณ 2.8 ล้านราย ฝากเงินเข้า MFI มูลค่ารวม 3.883 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมาเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ร้อยละ 21 ถูกเบิกจ่ายให้กับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจและการค้า โดยในช่วงของการแพร่ระบาดธนาคารและสถาบันการเงินในกัมพูชาทราบดีถึงปัญหาของภาคประชาชนและภาคธุรกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงปรับโครงสร้างเงินกู้ไปแล้วจำนวน 577,673 ราย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนกรกฎาคม

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50936570/mfis-disburse-7-73-billion-in-first-semester-in-cambodia/