มิตซูบิชิลงทุนโครงการกังหันลมในสปป.ลาว

Mitsubishi Corp ของญี่ปุ่นจะลงทุนในโครงการฟาร์มกังหันลมขนาด 600 เมกะวัตต์ในสปป.ลาว ภายหลังได้บรรลุข้อตกลงในการลงทุนในผู้พัฒนาโครงการ Impact Energy Asia Development Ltd ร่วมกับกลุ่มบริษัท Impact Electrons Siam Co Ltd จากประเทศไทย ฟาร์มกังหันลมจะตั้งอยู่ในจังหวัดเซกองและอัตตะปือทางตอนใต้ของประเทศลาวซึ่งจะเป็นฟาร์มกังหันลมแห่งแรกในสปป.ลาวและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการวางแผนที่จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนามในระยะเวลา 25 ปี เวียดนามต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศมีอย่างจำกัด ดังนั้น โครงการนี้จึงคาดว่าจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของเวียดนามมีเสถียรภาพในขณะเดียวกันการลงทุนดังกล่าวจะนำมาซึ่งการจ้างงาน รายได้ในการส่งออกไฟฟ้ารวมถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการนำสปป.ลาวไปสู่ “แบตเตอรี่แห่งเอเชี่ย” ในอนาคต

ที่มา : https://renewablesnow.com/news/mitsubishi-to-invest-in-600-mw-laos-wind-project-744583/