‘นครโฮจิมินห์’ เรียกร้องให้ปรับลดภาษีแก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คณะกรรมการประชาชนของเมืองโฮจิมินห์ ให้คำแนะนำหลายประการสำหรับพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 2% โดยในเอกสารที่ส่งไปยังรัฐบาลนั้น ยังเสนอเพิ่มเติมให้ทำการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าเช่าที่ดิน ตลอดจนขยายเวลาชำระภาษีและเงินอุดหนุนดอกเบี้ย อีกทั้ง เรียกร้องให้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลง 50% แก่ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 2 แสนล้านล้านดอง (8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีนี้ นอกจากนี้ สำหรับประเด็นการยื่นภาษี ควรขยายออกไปจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า โดยไม่มีการปรับการชำระเงินที่ล่าช้า

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1049629/hcm-city-wants-tax-reduction-for-covid-affected-businesses.html

การคลังของเวียดนาม ยื่นลดภาระ ‘ภาษีนิติบุคคล’ ปี 64 เหลือ 30%

กระทรวงการคลัง (MoF) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 64 เกี่ยวกับการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล 30% เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐสภา ในขณะที่ภาษีบุคลลธรรมดาได้มีการเสนอให้ปรับลด 50% และดำเนินการจ่ายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ อีกทั้ง กระทรวงฯ ยังเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีจ่ายเงินล่าช้าเมื่อปีที่แล้วและปีนี้แก่กิจการที่ขาดทุน 3 ปี ติดต่อกัน อย่างไรก็ดี แพจเกจลดหย่อนภาษีและยกเว้นค่าธรรมเนียม คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 897 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/ministry-proposes-30-percent-decrease-in-2021-corporate-income-tax/205772.vnp

กัมพูชาจัดเก็บภาษีในช่วงครึ่งปีแรกรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์

กรมจัดเก็บภาษีกัมพูชา (GDT) รวบรวมรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 ลดลงร้อยละ 10.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 67.58 ของแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี โดยกรมจัดเก็บภาษี (GDT) ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปเชิงลึกของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการสำคัญต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการจัดการการปฏิรูประบบภาษี การปรับปรุงระบบ e-filling การเสริมการจัดเก็บภาษี และอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าที่จะจัดเก็บภาษีอยู่ที่ประมาณ 2.243 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50898476/over-1-5-billion-collected-in-tax-revenue-in-first-semester/

เวียดนามเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนน้ำตาลไทย

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 42.99% พร้อมกับตอบโต้การอุดหนุน 4.65% สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีต้นกำหนดจากประเทศไทย สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับผลการสอบสวนเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตัดสินใจกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและดแทนการเก็บภาษีชั่วคราว สำหรับผลิตภัณฑ์อ้อยที่มาจากประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการสอบสวน ระบุว่าผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่นำเข้าจากตลาดไทย ทั้งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และน้ำตาลทรายไม่ขัดสี ได้รับการอุดหนุนและทุ่มตลาด 47.64% ประเด็นดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากธุรกิจไทยจัดส่งน้ำตาล 1.3 ล้านตันไปยังตลาดเวียดนามในปีที่แล้ว พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 330.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-imposes-anti-dumping-and-anti-subsidy-tax-on-thai-sugar-866580.vov

หอการค้านานาชาติเรียกร้องกรมภาษีอากรขยายกำหนดการยื่นภาษี

หอการค้านานาชาติเรียกร้องให้ กรมภาษีอากร (GDT) ชะลอการเสียภาษีประจำปีในหมวดภาษีเงินได้นิติบุคคล (TOI) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบากของโควิด-19 โดยสมาชิกหอการค้านานาชาติได้ยื่นจดหมายไปยังกรมภาษีอากร (GDT) ทบทวนการยื่นชำระภาษี รวมถึงให้จัดการประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อเป็นการติดต่อระหว่างผู้เสียภาษีและหน่วยงานในการพูดคุยและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ปลอดภัยจากผู้อื่นจึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50824262/international-business-chamber-of-commerce-requests-gdt-push-tax-deadline-amid-outbreak/

รัฐบาลกัมพูชารายงานการจัดเก็บภาษีในช่วงเดือนมกราคม

กรมสรรพากร (GDT) กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน รายงานถึงรายรับจากการจัดเก็บภาษีจำนวน 879 พันล้านเรียล (ประมาณ 217 ล้านดอลลาร์) ในช่วงเดือนมกราคมปีนี้ ซึ่งจัดเก็บได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 116 ของรายรับที่วางแผนไว้สำหรับเดือนมกราคม แต่เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วรายรับที่ได้จากภาษีลดลงร้อยละ 8 อยู่ที่ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ โดยรัฐบาลได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บภาษีและทำการปฏิรูประบบการจัดการให้มารวมกันเพื่อส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการรวบรวมรายรับจากภาษีมากขึ้น ภายใต้ผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งรายรับจากภาษีที่จัดเก็บทั้งหมดอยู่ที่ 2.889 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2020 ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาหดตัวถึงร้อยละ 3.1

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50814324/217-million-collected-through-tax-in-january-pm/

ศุลกากรเมียนมาขยายเวลาเว้นภาษีถึง ก.พ.64

กรมศุลกากรเมียนมา กระทรวงการวางแผนการเงินและอุตสาหกรรมได้ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้จากการส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ การขยายเพดานการยกเว้นภาษี (Tax Holiday) สำหรับภาษีรายได้นิติบุคคลล่วงหน้า /2% ของการส่งออกได้รับการอนุมัติครั้งแรกในเดือนเมษายน 2020 เพื่อช่วยลดภาระทางของธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 สำนักงานผู้เสียภาษีขนาดใหญ่ (LTO) และสำนักงานผู้เสียภาษีขนาดกลาง (MTO) จะต้องฝึกทำระบบการประเมินตนเอง (SAS) ตามกรมกำหนด ผู้เสียภาษีควรชำระภาษีทุก ๆ สามเดือนล่วงหน้าสำหรับการค้านำเข้า / ส่งออกผ่านการซื้อขายสินค้าหรือศูนย์การค้าชายแดน

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-customs-department-extends-tax-exemption-period.html

เวียดนามเผยกระทรวงฯ โต้ทุ่มตลาด จ่อเก็บภาษีน้ำตาลจากไทย

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MoIT) อนุมัติเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลของไทยในอัตรา 33.88% อัตราภาษีดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรม การตัดสินใจเรียกเก็บภาษีเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงฯ เปิดการสอบสวนในเดือนกันยายน 2563 เพื่อพิจารณา หากว่าน้ำตาลที่นำเข้าจากไทยนั้น ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งต่อมาพบว่าธุรกิจไทยส่งออกน้ำตาลไปยังเวียดนามราว 1.3 ล้านตัน พุ่ง 330.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนาม ทำให้โรงงานแปรรูปน้ำตาลจำนวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราวและปลดพนักงาน โดยทางกระทรวงฯ ระบุว่ามีคนตกงานมากถึง 3,300 คน และเกษตรกรกว่า 93,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ทางกระทรวงฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะทำการตรวจสอบข้อมูลและหารือ คาดว่าผลการสอบสวนจะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/ministry-imposes-antidumping-tax-on-sugar-from-thailand/196207.vnp

กระทรวงการคลังกัมพูชาวางแผนปรับปรุงการจัดประเภทผู้เสียภาษีใหม่

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังได้ออกคำสั่ง สำหรับการแบ่งประเภทของผู้เสียภาษีภาคธุรกิจในกัมพูชา โดยคำสั่งดังกล่าวลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเท่าเทียมกัน ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งการมีสิทธิ์ได้รับระบบการประเมินจัดกลุ่มจะขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของธุรกิจ ในภาคหลัก เช่น ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและการพาณิชย์ ตามคำสั่งจะแบ่งผู้เสียภาษีประเมินตนเองออกเป็น 3 ประเภท แตกต่างกัน คือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50804495/ministry-revamps-self-assessment-tax-regime-classifications/

เมียนมาจ่อเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายถึงธันวาคม 63

คณะกรรมการกลางเพื่อการป้องกัน ควบคุม และรักษาโควิด-19 ของเมียนมาขยายการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2% สำหรับสินค้าส่งออกและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกจนถึงเดือนธันวาคม 63 ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 กันยายน 63 ที่ผ่านมา-เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถบริหารกระแสเงินสดได้ อีกทั้งกระทรวงการวางแผนและการเงินยังได้ขยายเวลาในการจ่ายรายได้และภาษีการค้า ซึ่งสามารถยื่นได้ทางออนไลน์ โดยแอปพลิเคชั่นการขยายใบอนุญาตจะมอายุห้าปีแม้ว่าค่าธรรมเนียมการขยายใบอนุญาตยังคงเท่าเดิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าจะถูกจำกัด ไว้ที่ 30,000 จัตถึงสิ้นเดือนธันวาคมเช่นกัน ซึ่งค่าธรรมเนียมจะอยู่ระหว่าง 30,000 ถึง 90,000 จัต

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/withholding-tax-exemption-extended-until-december-myanmar.html