จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชา จ่อขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมภายในประเทศ

จังหวัดพระสีหนุในกัมพูชาครองตำแหน่งจังหวัดยอดนิยมด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศที่นักท่องเที่ยวภายในประเทศให้การยอมรับ โดยจังหวัดพระสีหนุได้ทำการต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 532,380 คน เดินทางมายังจังหวัดชายฝั่งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 117.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 59 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนยังจังหวัดตามแนวชายฝั่ง ส่วนกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 36.8 โดยมีนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นจำนวน 374,196 คน รองลงมาคือเมืองเสียมราฐลดลงร้อยละ 30 ที่ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพียง 115,255 คน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50899216/preah-sihanouk-province-tops-domestic-tourism-destinations/

194 โครงการการท่องเที่ยวของกัมพูชามูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์มุ่งไปยังพระสีหนุ

จังหวัดด้านชายฝั่งทะเลหรือเรียกกันว่าจังหวัดพระสีหนุของกัมพูชาได้รับการอนุมัติโครงการการท่องเที่ยวทั้งหมด 194 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เผยแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสีหนุในงานแถลงข่าว ณ กรุงพนมเปญ โดยในปี 2562 จังหวัดได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 2,229,428 คน (เพิ่มขึ้นเกือบ 9%) เป็นนักท่องเที่ยวจากภายในประเทศ 1,343,690 คน ลดลง 8% และอีก 885,795 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ (เพิ่มขึ้น 52%) ปัจจุบันจังหวัดพระสีหนุมีโรงแรมและเกสต์เฮาส์รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 12,000 ห้อง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาประมาณ 230 กิโลเมตร จากเมืองหลวงพนมเปญและเชื่อมต่อกับทางรถไฟผ่านจังหวัด กันดาล, ตาแกว และ กำปอต โดยในปีที่ผ่านมาจังหวัดได้เปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตรร่วมด้วย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50732884/194-tourism-projects-of-30-billion-directed-to-preah-sihanouk-province/