เกษตรกรเมืองจอกเซเฮ! ผลผลิตงาได้ราคาดี

เกษตรกรผู้ปลูกงาจากเมืองจอกเซ มัณฑะเลย์ ดีใจกับผลผลิตและราคาที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น งามี 2 ประเภท คือ งาตะลินและงาตวง ปัจจุบันงา 1 ตะกร้าราคาจะอยู่ที่ 4,700 จัต. เมล็ดงาส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องปรุง ส่วนผสมในอาหารบางชนิด และแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์งายอดนิยมคือน้ำมันงา ซเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และน้ำมันงายังถูกนำมาใช้ทำเป็นยาแผนโบราณอีกด้วย

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/kyaukse-sesame-growers-happy-with-fair-price-bumper-yield/#article-title

ผู้บริโภคชาวสปป.ลาวยังคงชื่นชอบผลผลิตทางการเกษตรที่นำเข้าจากพื่อนบ้าน

รัฐบาลสปป.ลาวยอมรับว่าชาวสปป.ลาวยังคงนิยมสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าผลผลิตที่ปลูกเองในประเทศ ตามรายงานของ Lao Post ผู้บริโภคชาวสปป.ลาวยังคงชื่นชอบผลไม้และผักบางชนิดที่นำเข้าจากประเทศไทย เวียดนามและจีนเนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความเชื่อว่าคุณภาพของสินค้านำเข้าสูงกว่าผลผลิตที่ปลูกในประเทศ จากความเชื่อเช่นนี้จึงมักมีการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรอย่างผิดกฎหมายหรือลักลอบเข้าประเทศ Mr.Oudone Xaymounty รองหัวหน้าสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่า  “ในช่วงหลายปีมานี้ความต้องการสินค้าเกษตรที่ปลูกในสปป.ลาวไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศทำให้ต้องนำเข้าสินค้ปริมาณมากจากประเทศเพื่อนบ้าน” อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรหลังจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ทำให้รัฐบาลเร่งพัฒนาและให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมากขึ้นเพราะเป็นจะเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประเทศ

ที่มา : https://laotiantimes.com/2021/01/11/lao-consumers-still-favor-imported-agricultural-produce/