โครงการ“ In Laos For Laos” ปฏิรูประบบดิจิทัลในสปป.ลาว

Huawei Technologies (Lao) Sole Co. , Ltd สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีและเริ่มโครงการ“ In Laos for Laos” มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์โทรคมนาคม การฝึกอบรมทักษะ ICT และการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในยุคดิจิทัลที่เหนือกว่า 4.0 โครงการนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของภาครัฐที่ห่างไกลและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อายุยังน้อยผ่านการจัดหาอุปกรณ์ไอทีและสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสปป.ลาวในพัฒนาขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Hyawei_93.php