เวียดนามเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนน้ำตาลไทย

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 42.99% พร้อมกับตอบโต้การอุดหนุน 4.65% สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีต้นกำหนดจากประเทศไทย สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับผลการสอบสวนเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตัดสินใจกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและดแทนการเก็บภาษีชั่วคราว สำหรับผลิตภัณฑ์อ้อยที่มาจากประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการสอบสวน ระบุว่าผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่นำเข้าจากตลาดไทย ทั้งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และน้ำตาลทรายไม่ขัดสี ได้รับการอุดหนุนและทุ่มตลาด 47.64% ประเด็นดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากธุรกิจไทยจัดส่งน้ำตาล 1.3 ล้านตันไปยังตลาดเวียดนามในปีที่แล้ว พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 330.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-imposes-anti-dumping-and-anti-subsidy-tax-on-thai-sugar-866580.vov

ไทยตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากเวียดนาม

หน่วยงานกำกับดูแลมาตรการค้าของเวียดนาม (TRAV) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เปิดเผยว่าประเทศไทยเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กของเวียดนาม ในอัตราร้อยละ 6.79 -51.61 ของราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าระวาง (CIF) สำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กจากเวียดนาม ซึ่งทางสำนักงานการค้าเวียดนามในไทยได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสรุปการพิจารณาการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กและท่อเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม (HS Code 169) เนื่องจากปกป้องภาคการผลิตอุตสาหกรรมของไทย อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเรื่องการทุ่มตลาด ดำเนินเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ถูกนำมาใช้เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และสมาชิกสามารถดำเนินการตรวขสอบได้ทุกๆปี ดังนั้น หน่วยงานกำกับดูแลมาตรการค้าของเวียดนามให้คำแนะนำผู้ประกอบการส่งออกชาวเวียดนามในการทบทวนหลักฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและได้รับผลประโยชน์

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/thailand-imposes-antidumping-duty-on-vietnamese-steel-products-410542.vov