UN แนะกัมพูชาออกพันธบัตรและการจัดเก็บภาษีบาปมาพัฒนาเศรษฐกิจ

กัมพูชากำลังจะพ้นจากประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด สู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ภายในปี 2027 หรือ 2028 ตามรายงานของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยรายงานคาดการณ์ว่าการจัดหาเงินทุนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคิดเป็นประมาณ 23.4 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025 และคิดเป็นร้อยละ 68.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกัมพูชา ภายใต้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือและเงินให้กู้ยืม โดยทางด้าน UNDP ได้แนะนำกัมพูชาในการออกพันธบัตรรัฐบาลและตราสารทุนที่จะมีส่วนช่วยในการเร่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการช่วยขยายฐานเงินได้ภายในประเทศเป็นสำคัญ โดยรายงานยังสำรวจความเป็นไปได้ของการจัดเก็บ “ภาษีบาป” จากธุรกิจคาสิโนที่เริ่มมีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ร่วมกับการเพิ่มภาษียาสูบในประเทศจากร้อยละ 25 สู่ร้อยละ 74 จะส่งผลทำให้รายรับภาครัฐจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง 230 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50901375/un-development-programme-recommends-bond-issuance-sin-tax-to-develop-economy/

หัวหน้าพรรคปฎิวัติประชาชนสปป.ลาวเรียกร้องให้นักการเมืองเพิ่มความรับผิดชอบทางการเมือง

นายทองลุน สีสุลธิ์ เลขาธิการพรรคปฎิวัติประชาชนสปป.ลาวคนใหม่ ได้เรียกร้องให้ผู้นำพรรคทุกคนเสริมสร้างความรับผิดชอบทางการเมืองและทำตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประเทศชาติ แม้ว่าสปป.ลาวจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายประการในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสปป.ลาวยังคงดำเนินตามแนวคิดสังคมนิยม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกก็ตาม การกำหนดนโยบายของพรรคมีรากเหง้าจากประเพณีอันดีงามของพรรคและแรงบันดาลใจของประชาชนสปป.ลาวทุกเชื้อชาติเป็นรากฐาน สปป.ลาวได้ดำเนินนโยบายปรับปรุงใหม่เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งโครงการลดความยากจนและการพัฒนาการศึกษาของสปป.ลาว ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจสปป.ลาวเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 5.8 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ GDP ต่อหัวก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามความท้าทายต่อการเติบโตเศรษฐกิจยังรออยู่ข้างหน้าตามกลางบริบทของโลกที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะปัญหาทางเศรษฐกิจ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Party_11.php

ความก้าวหน้าที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แม้จะมีความท้าทาย : DPM

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนกล่าวว่าเศรษฐกิจมหภาคอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการขาดดุลงบประมาณและธุรกรรมในต่างประเทศและการสำรองเงินตราต่างประเทศที่ต่ำซึ่งทำให้มูลค่าของกีปอ่อนค่าลงและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของมูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศ การควบคุมราคาสินค้าไม่เพียงพอการผลิตในประเทศที่เปราะบาง และภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับงบประมาณของรัฐโดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความก้าวหน้าที่ดีในหลาย ๆ ด้าน แม้คาดว่า GDP อยู่ที่ 6.4% ในปี 62 ลดลง 0.3% ในปีนี้ภาคเกษตรคาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.8 แผนกปศุสัตว์มีการเพิ่มขึ้น 4.3% ป่าไม้เพิ่มขึ้น 0.8 % การประมง 4.8% และการเพาะปลูก 2.3% การเพาะปลูกพืชสวนคาดว่าจะลดลง 0.7% ภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 7.1% ภาคการก่อสร้างจะเติบโต 16.8% ภาคพลังงานอยู่ที่ 6.1% ภาคบริการมีการขยายตัว 7% ส่วนการค้าปลีกและค้าส่ง และการซ่อมแซมยานพาหนะจะเพิ่มขึ้น 19.9% ​​ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 6.7% เงินทุนและประกันภัย 7.7% ที่พักและอาหาร 5.3%  และภาคภาษีและศุลกากรคาดว่าจะเติบโต 7%

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/good-progress-socio-economic-development-despite-challenges-says-dpm-107856