ปริมาณการค้าระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นในช่วง 5 เดือนแรกของปี

การค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้มีมูลค่ารวมถึง 377 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2021 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งข้อมูลรายงานโดย Korea International Trade Cambodia (KITA) แสดงให้เห็นว่าการส่งออกของกัมพูชาไปยังเกาหลีใต้มีมูลค่าอยู่ที่ 139 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในทางกลับกันกัมพูชานำเข้าสินค้ามูลค่า 237 ล้านดอลลาร์ จากเกาหลีใต้ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020 โดยสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาไปยังเกาหลีใต้ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าท่องเที่ยว เครื่องดื่ม ยาง ยา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และส่วนประกอบสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสินค้านำเข้าจากเกาหลีใต้ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ครัว และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50879943/cambodia-south-korea-trade-reaches-377-million-january-may/

ปริมาณการส่งออกสินค้าของญี่ปุ่นมายังกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กล่าวถึง Global Trade Atlas ที่ระบุว่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 204.046 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในทางกลับกันการส่งออกของกัมพูชาไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 สู่ 639.475 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยหอการค้ากัมพูชารายงานตัวเลขการส่งออกที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ในช่วง 4 เดือนแรกของปี รวมมูลค่า 643 ล้านดอลลาร์ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของกัมพูชาที่ได้ทำการส่งออกไปยังญี่ปุ่น ได้แก่ สิ่งทอ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องหนัง เครื่องสำอาง กระดาษ และเหล็กกล้า ส่วนสินค้าส่งออกของญี่ปุ่นมายังกัมพูชา ได้แก่ เครื่องจักร รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ ผ้า และพลาสติก เป็นต้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50879441/japanese-exports-to-cambodia-surge/

ยอดขอ Form E ค้าผ่านแดนไทย-จีน ไตรมาส1 พุ่งเกือบร้อยละ 20

พาณิชย์เผยผลไม้ไทยเนื้อหอม ส่งออกตลาดจีนขึ้นดันยอดขอ Form E ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – เมษายน) กรมฯ ออกหนังสือรับรองฯ Form E ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) จำนวน 80,368 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 232,018 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับการส่งออกสินค้าผลไม้ จำนวน 30,431 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 46,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 42,887 ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีการส่งออกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทุเรียนสด ร้อยละ 46.02  2.ลำไย ร้อยละ 27.09 และ 3.มะพร้าว ร้อยละ 16.38 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – เมษายน) สถิติการค้าผ่านแดนไทย-จีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่ารวม 102,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 66,303 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 51,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.53 และมูลค่าการนำเข้า 50,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.68 โดยไทยยังคงได้ดุลทางการค้าต่อเนื่องที่ 1,316 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ของผู้ประกอบการในช่วงฤดูกาลผลไม้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ที่มา : https://tna.mcot.net/latest-news-719664

เวียดนามเผยอุตสาหกรรมการผลิตและการค้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้เผชิญโควิด-19 ระบาด

ตามการแถลงข่าวประจำไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เผยว่ากิจกรรมอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม ยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังบางจังหวัดและเมืองที่มีสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในขณะที่ การส่งออกยังคงเติบโตสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุมาจากการขนส่งสินค้าสำคัญ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องจักรและผลผลิตทางการเกษตร ไปยังตลาดหลัก อาทิ สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและอาเซียน ทั้งนี้ การล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นจากการะบาดของโควิด-19 ในบางพื้นที่นั้น ส่งผลให้การบริโภคลดลง โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จำเป็น

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/industrial-trade-growth-trend-sustained-despite-covid19-official/203243.vnp

การค้าเวียดนาม-สปป.ลาว ‘พุ่ง’ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้

สำนักงานการค้าเวียดนามในสปป.ลาว ระบุว่าการค้าระหว่างเวียดนามกับสปป.ลาว ขยายตัวในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ หลังจากกิจกรรมการค้าลดลงจากการได้รับผลกระทบของโควิด-19 ตัวเลขการค้าดังกล่าว ทะลุ 570 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ยอดการส่งออก อยู่ที่ 280 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.6% ทั้งนี้ สินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือและชิ้นส่วน ที่มีมูลค่ามากกว่า 13.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยเซรามิก 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และเครื่องนุ่งห่ม 900,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ คุณ Le Thi Phuong Hoa ที่ปรึกษาการค้าสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามในสปป.ลาว กล่าวว่าการค้าทวีภาคี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนหน้า เนื่องจากประเทศต่างๆ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnamlaos-trade-posts-growth-in-first-five-months/203236.vnp

แนวโน้มการค้ากัมพูชาปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯและจีนเป็นบวก

โอกาสทางการค้าของกัมพูชากลับมาปรับตัวดีขึ้นหลังจากจีนได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชา สอดคล้องกับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งกระทรวงกำลังเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงขอการสนับสนุนทางด้านเทคนิค เนื่องจากจำเป็นต้องยกระดับการผลิตจากการปลูกสู่การแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้ กระทรวงเกษตรรายงานว่ากัมพูชาส่งออกสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่ข้าวรวมกว่า 3 ล้านตันมูลค่า 1.799 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนตัวเลขการค้าทวิภาคีในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ มีมูลค่าถึง 2.652 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการค้าระหว่างกับพูชากับสหรัฐฯและจีนกำลังปรับตัวดีขึ้นควบคู่ไปกับการค้าโดยรวมภายในประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50871510/cambodias-trade-outlook-brightens-on-positive-us-and-china-export-news/

การค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาลดลงในช่วง 4 เดือนแรกของปี

การค้าข้ามพรมแดนของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ทำให้รัฐบาลไทยเชื่อมั่นว่าการค้าดังกล่าวจะกลับมาเติบโตร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 ในปี 2021 หลังจากมูลค่าหดตัวที่ร้อยละ 1.7 ในปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การค้าข้ามพรมแดนกับกัมพูชาลดลงร้อยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุหลักมาจากการปิดชายแดนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยการเติบโตทางด้านมูลค่าการค้าข้ามพรมแดนของไทยเป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ร่วม เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการส่งออกและเร่งการเปิดด่านชายแดนอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50867316/cambodias-border-trade-with-thailand-down-4-5-percent-in-four-months/

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการขยายการค้าการลงทุน และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับนายอันดรีย์ เบชตา (Andrii Beshta) เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตยูเครนฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ยูเครนอย่างแข็งขันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ยูเครน อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเห็นพ้องว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง การท่องเที่ยวและการค้าจะเป็นประเด็นความร่วมมือสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง เพื่อช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีศักยภาพให้มีพลวัตยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายยูเครนได้หารือความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและพหุภาคีที่สนใจร่วมกันด้วย อาทิ ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยูเครน และการขอเสียงสนับสนุนผู้สมัครของตนในกรอบสหประชาชาติ

ที่มา : https://www.mfa.go.th/th/content/thai-ukraine?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d

เวียดนามเผยมูลค่าโมบายอีคอมเมิร์ซ แตะ 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี 66

บริษัทวิจัยทางตลาด “Appota” เผยว่าโมบายพาณิชย์ในเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยมูลค่าราว 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 ซึ่งการเติบโตดังกล่าว มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้มาจากธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ในเวียดนาม และในอีกแง่หนึ่ง อัตราการทำธุรกรรมครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมมากกว่าเดสก์ท็อป คิดเป็นสัดส่วน 62% ของการทำธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อปีก่อน จำนวนผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในเวียดนาม ทั้งสิ้น 49 ล้านคน ติดอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย (137 ล้านคน) และฟิลิปปินส์ (57 ล้านคน) สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงิน ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้และมูลค่าการซื้อในเวียดนาม ตลอดจนยกระดับศักยภาพของตลาดอีคอมเมิร์ซเร็วๆนี้

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-mobile-e-commerce-to-value-us102-billion-by-2023-317335.html

เวียดนามเผยยอดส่งออกและนำเข้า พุ่งสูงสุดรอบ 10 ปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ การเติบโตของการนำเข้าและส่งออกทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกรวม 103.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ภาคธุรกิจในประเทศส่งออกสินค้าและบริการ 25.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ ภาคการลงทุนต่างประเทศ 78.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 34.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยมูลค่า 30.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ พุ่ง 50.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี รองลงมาจีนและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สำนักงาน GSO เผยว่าเวียดนามเกินดุลการค้า 1.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการ แตะ 73.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/939944/export-import-growth-hits-10-year-high.html