ADB อนุมัติเงินกู้ 40 ล้านดอลลาร์ ช่วย SME กัมพูชา

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้ กลุ่มไมโคร วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม (MSMEs) ของกัมพูชา เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะสนับสนุนภายใต้ความพยายามของรัฐบาล ในการปฏิรูปเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินในประเทศ ซึ่งในการนี้ถือเป็นระยะที่ 3 ของโครงการพัฒนาระบบการเงิน ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าตั้งแต่ปี 2016-2019 โดย ADB ระบุว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านการเงินสำหรับคนยากจนในกัมพูชามีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากมีความรู้ทางด้านการเงินต่ำ สะท้อนจากประชากรกลุ่มผู้ใหญ่ในประเทศที่มีบัญชีธนาคารอยู่เพียงร้อยละ 22 ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ MSMEs ก็ประสบกับปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเช่นกัน ซึ่ง ADB กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินของกัมพูชาเพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50954353/adb-approves-40-million-to-help-small-companies-get-loans/

กัมพูชารายงานการจัดเก็บภาษีในช่วง 9 เดือนแรกของปี

กรมภาษีอากร (GDT) รายงานการจัดเก็บภาษีในช่วง 9 เดือนแรกของปี อยู่ที่ประมาณ 2,111 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 94.12 ของแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี โดยอธิบดีกรมได้กล่าวแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ในสายงาน ให้ดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปเชิงลึกของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพต่อไป ผ่านมาตรการสำคัญต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการ การปฏิรูประบบภาษี และการปรับปรุงระบบ Tol e-filling เพื่อเสริมมาตรฐานการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้ตั้งเป้าหมายที่จะรวบรวมรายได้จากภาษีในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 2.243 ล้านดอลลาร์

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50954524/over-2-1-billion-collected-as-tax-revenue-in-first-nine-months/

ผู้ติดเชื้อภายในประเทศกัมพูชา ยังคงทรงตัวต่ำต่อเนื่อง

กัมพูชารายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 เคสใหม่จำนวน 267 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. ) โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 116,407 ราย ซึ่งจำนวนเคสที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจำกัดการเดินทาง หรือมาตรการในการควบคุมการเดินทางต่าง ๆ ลดความเข้มข้นลง แต่มาตรการป้องกันสำหรับภาคธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันจำนวนเคสที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน โดยภาคธุรกิจต่างหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนข้อจำกัดในปัจจุบันและจะยกเลิกข้อจำกัดบางอย่างลง เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953754/10-days-after-pchum-cambodias-covid-19-cases-remain-steady-below-300-for-17-days-with-recoveries-outstripping-infections/

แอร์เอเชีย กรุ๊ป จับตากัมพูชาเปิดตัวสายการบินใหม่

บริษัท AirAsia Aviation Ltd. เปิดเผยว่า AirAsia Group กำลังพิจารณากัมพูชาในการขยายธุรกิจสายการบินแห่งใหม่ โดย AirAsia Aviation วางแผนจะรวมสายการบิน 4 สาย ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจ ระหว่างธุรกิจสายการบินและธุรกิจด้านดิจิทัลออกจากกันอย่างชัดเจน โดยวางแผนทบทวนตลาดใหม่ อาทิเช่น กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคต ซึ่งกัมพูชาถือเป็นประเทศที่ดึงดูดสายการบินเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับสายการบินใหม่ที่มีศักยภาพ โดยสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ของกัมพูชาในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ และสีหนุวิลล์ ลดลงกว่าร้อยละ 92.3 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953478/airasia-group-eyes-cambodia-with-brand-new-airline-venture/

สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้ากัมพูชา

สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าส่งออกของกัมพูชาในปี 2021 แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการส่งออกของกัมพูชาไปยังสหรัฐฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะผลิตโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ซึ่งรายงานจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังระบุว่าการส่งออกรวมของกัมพูชามีมูลค่า 14.6 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 42 ของการส่งออกทั้งหมด มูลค่า 6,219 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปีที่แล้ว การค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6,921 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า ในจำนวนนี้คิดเป็นการส่งออกของกัมพูชามูลค่า 6.577 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50952218/us-remains-the-biggest-market-for-exporters/

ไทย-เวียดนาม ตลาดสำคัญส่งออกสินค้าเกษตรกัมพูชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกัมพูชา กล่าวถึงการรายงานของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง 90 ประเทศทั่วโลก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ด้วยปริมาณรวม 5.93 ล้านตัน โดยในบรรดา 90 ประเทศ เวียดนามและไทย ถือเป็นตลาดหลักสำคัญของสินค้าเกษตรกัมพูชา ซึ่งเวียดนามทำการนำเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 64.11 ไทยร้อยละ 21.49 จีนร้อยละ 9.69 และ อีก 87 ประเทศ ราวร้อยละ 4.71 โดยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสินค้าส่งออกทางการเกษตรของกัมพูชาที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพด ถั่วเหลือง กล้วยสด ส้มโอ มะม่วงสด น้ำเชื่อมมะม่วง น้ำมันมะพร้าว พริกไทย ยาสูบ เป็นสำคัญ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953268/thailand-and-vietnam-remain-key-markets-for-cambodian-agricultural-products-out-of-90-markets/

ทางการกัมพูชารายงานถึงการลดลงของโครงการการลงทุนในช่วง Q3

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) อนุมัติโครงการลงทุนในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ รวม 134 โครงการ ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติมีมูลค่ารวม 3.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจากโครงการทั้งหมดมี 101 โครงการ ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ อีก 33 โครงการตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการลงทุนทั้งหมด 111 โครงการ ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และ อีก 12 โครงการ ลงทุนไปยังอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าโครงการลงทุนจะช่วยสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นจำนวน 85,572 ตำแหน่ง โดยปีที่แล้ว CDC อนุมัติโครงการลงทุนรวม 238 โครงการ มูลค่ารวม 8.2 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50951600/investment-projects-declined-in-first-three-quarters-this-year/

รมว.ท่องเที่ยวกัมพูชา หารือผู้เชี่ยวชาญกำหนดยุทธศาสตร์เปิดการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภาคการท่องเที่ยว กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเปิดประเทศใหม่ ภายใต้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และแผนการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว ก่อนการเปิดพรมแดนตามแผนที่กำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ โดยการประชุมมุ่งเน้นไปที่การร่างหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.แผนยุทธศาสตร์การเปิดการท่องเที่ยวใหม่อย่างปลอดภัย (วัคซีนทัวร์) และ 2.มาตรการส่งเสริมการเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวภายในปี 2021-2023 ซึ่งเมื่อกัมพูชามีแผนเตรียมเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง โดยกัมพูชาสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้รับวัคซีนเข็มที่สาม เพื่อเป็นการต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีต้นต่อมากคนต่างชาติ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50951949/ministry-of-tourism-discusses-strategy-on-safe-reopening-of-tourism-sector/