ไทย-เวียดนาม หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากรายงานของนางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต ณ กรุงฮานอย เผยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามมีพลวัตและมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม นับจากการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในปี56 โดยในปี61 ไทยได้มีการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการประชุมทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พบว่าในปี60 ไทยกับเวียดนามมีมูลค่าการค้าทวิภาคีจำนวน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี63 ตามที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนด้านการลงทุน พบว่า ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 10 ของเวียดนาม ด้วยมูลค่าการลงทุนจำนวน 9,000 ล้านดอลลาร์ฯสหรัฐในปี60 โดยเป็นโครงการด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านสาธารณูปโภค พลังงาน  อุตสาหกรรมแปรรูป ไปจนถึงภาคการบริการ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว โดยในปี60 มีนักท่องเที่ยวไทยและเวียดนามเยือนซึ่งกันและกันมากกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้  มีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา เยาวชน และด้านสื่อสารมวลชน

ที่มา : http://vovworld.vn/th-TH/ขาวเดน/ไทยกบเวยดนาม-หนสวนยทธศาสตรเพอการพฒนาทยงยน-703324.vov

05/12/61

ชงลาวเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.ร่วมระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว จะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหน้าของไทยในการผ่อนปรนการจัดทำ รี-เอ็นทรี วีซ่า หรือการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ทำ วีซ่าไทยแบบอนุญาตครั้งเดียว สามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใหม่อีกครั้ง รวมถึงวีซ่าทางบกและดับเบิล เอ็นทรี วีซ่า หรือวีซ่าเข้าประเทศไทย 1 ครั้ง สามารถเดินทางเข้าไทยได้ 2 ครั้ง ที่ทำให้เกิดความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของ สปป.ลาวด้วย ที่จะสามารถร่วมมือกันในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

06/12/61

นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

รัฐบาลสปป.ลาว ดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลังจากที่การจัดอันดับความภาคภูมิใจของ สปป.ลาวลดลง 13 แห่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิต จะมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญหน้า จะมีแนวทางในการขจัดปัญหาเหล่านี้ในลักษณะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะตรวจสอบและแก้ไขกฎหมายที่ขัดกันหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุน และจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของรัฐหน่วยงานกลไกการประสานงานฐานข้อมูลและเครื่องมืออื่น นอกจากนี้จะเพิ่มขีดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและปรับปรุงความพร้อมในการให้บริการ และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดกฎหมายและมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ.

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/05/c_137652312.htm 

06/12/61

กัมพูชา – สปป.ลาว ลงนามในข้อตกลงและบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 4

กัมพูชาและสปป.ลาว ได้ลงนามในข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจฉบับที่ 4 รวมถึงข้อตกลงด้านการศึกษา พ.ศ. 2562-2567 (ค.ศ. 2019-2024) ข้อตกลงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 2019-2021; MoU เกี่ยวกับการยืมช้างเพื่อจัดนิทรรศการศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สวนสัตว์ซาฟารี Phnom Penh; และ MoU ในข้อตกลงซื้อและขายไฟฟ้าแรงสูง 230 และ 500 กิโลวัตต์จากสถานีบ้านแฮตสถานีน้ำตกสปป.ลาวไปยังสถานี Stung Trengกัมพูชา ในการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องกันว่าหลักการดังกล่าวมีสาระสำคัญ 3 ประการคือ (1) ไม่มีกองกำลังติดอาวุธของสองประเทศที่ชายแดน (2) ไม่มีธุรกิจหรือการลงทุนที่ชายแดน และ (3) มีการตรวจสอบร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินน้ำและอากาศ

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c05d649e3f8e4e9020dc65d

06/12/61

กัมพูชามีรายได้มากกว่า 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบัตรเข้าชมนครวัด

อังกอร์ เอ็นเตอรไพรซ์ เผย ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชามีรายได้ 104,527,531 ดอลลาร์สหรัฐ จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมนครวัด ขณะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,323,168 คน ที่เดินทางมาเที่ยวนครวัดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยรายได้ดังกล่าว เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c06265ae3f8e4e9070df8c0

05/12/61

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมนำ ผู้ประกอบการไทย เจรจาจับคู่ธุรกิจ เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าไทย-กัมพูชา

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา จัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจและศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคมนี้ เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-กัมพูชา รวมทั้งศึกษาศักยภาพทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและลู่ทางขยายตลาดในกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับภูมิภาค และผลักดันธุรกิจของไทยให้ขยายในกัมพูชาได้มากขึ้น

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c048e1be3f8e4e9020dc26c

03/12/61

มาแบบดื้อๆเลย!ยึดสินค้าแบรนด์หรู 4 พ่วงนับสิบล้าน ขับข้ามฝั่งโขงแต่ไร้เอกสารแสดง

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน) จ.เชียงราย , ทหารพราน ฉพ.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง เข้าตรวจสอบสินค้าที่ยึดจากรถบรรทุกสินค้าพ่วง 4 คัน ที่ขนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 จากแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ขอผ่านด่านฯเชียงของ โดนไม่มีเอกสารใดๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้โอกาสเจ้าของมาแสดงหลักฐานและแสดงตัว แต่จนถึงวันที่ 29 พ.ย.ก็ยังไม่มีการแจ้งดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรเชียงของ ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามศุลกากรภาค 3 ที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสินค้าดังกล่าว พบว่ามีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ทั้งรองเท้ากีฬา กระเป๋า เสื้อ เครื่องสำอาง แว่นตาอย่างดีจากประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นยี่ห้อดัง รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดและแจ้งข้อหากับผู้ครอบครองรถว่าพยายามนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร จากนั้นจะได้นำสินค้าไปตรวจสอบอีกครั้ง และขยายผลตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : https://mgronline.com

04/12/61

กนร.เห็นชอบตั้งศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่สมุทรสาคร พร้อมอนุญาตต่างด้าวที่เอ็มโอยูกับไทยทำงานกรรมกรได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา ณ บริเวณตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะแรงงานเมียนมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจำตัวเป็นหนังสือเดินทาง กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทำทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว และเอกสารรับรองบุคคล โดยทางการเมียนมาใช้คำว่า กลุ่มคน Function A และกลุ่มที่ 2 แรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ต้องการจัดทำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้กับแรงงานเมียนมาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ 4 ปี แล้ว โดยทางการเมียนมาใช้คำว่ากลุ่มคน Function B โดยกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มจะต้องยื่นเอกสารตามที่ทางการเมียนมากำหนด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดนแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก, แม่สอด – เมียวดี และระนอง – เกาะสอง

ที่มา : www.thainews.prd.go.th

04/12/61