กัมพูชาส่งเสริมการค้าทวิภาคีกับเวียดนามโดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลกัมพูชามีความพยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรวมถึงการแก้ไขและดำเนินการตามแผนเพื่อผลักดันโครงการทางด่วน พนมเปญ-เบเวต ซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นธุรกิจการลงทุนและการค้ากับเวียดนาม โดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสั่งให้สถาบันที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในกัมพูชาทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแผนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านธุรกิจและการขนส่งที่ชายแดนกับเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่าจะมีการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากเวียดนามไปยังกัมพูชาโดยตรง โดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดำเนินการโดยหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งจะมีมูลค่าของโครงการอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญ โดยมีความยาวอยู่ที่ 160 กิโลเมตรที่เชื่อมต่อพนมเปญและบาเวต ซึ่งการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเวียดนามมีมูลค่าสูงถึง 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี 2560 และเติบโตอย่างรวดเร็วที่ระดับ 2.72 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 และคาดว่าจะสูงถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50651252/cambodia-boosts-bilateral-trade-with-vietnam-by-improving-infrastructure/

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในสปป.ลาว: ADB

รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้นจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยสิ่งจูงใจมากมายแคมเปญการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายและการอัปเดตนโยบาย การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการคาดการณ์ล่าสุดของ ADB  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 62 และ 63 ของประเทศยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสาธารณะของ ADB สปป.ลาว กล่าวว่าการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโต องค์ประกอบสำคัญหลายอย่างจำเป็นสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การรณรงค์การท่องเที่ยวและการควบคุมค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่สถานที่ท่องเที่ยว สปป.ลาวมีศักยภาพสำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แต่เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้รัฐบาลจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดการค่าธรรมเนียมการเข้าชมเว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลต้องการแคมเปญการตลาดผ่านสื่อที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่มา : http://annx.asianews.network/content/infrastructure-development-tourism-key-economic-growth-laos-adb-105204

บริษัทสัญชาติอังกฤษเปิดแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับน้ำสะอาดในกัมพูชา

Bridgemount Ldt. จากสหราชอาณาจักรได้พบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อประกาศความตั้งใจที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยพิจารณาที่จะลงทุนในโรงงานบำบัดน้ำเสียภายในกัมพูชา ซึ่งจะปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนกัมพูชาให้ดีขึ้น โดยกัมพูชาเองยินดีต้อนรับนักลงทุนในทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศ โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มรัฐวิสาหกิจน้ำปักกิ่งของจีนและ Noble Water (กัมพูชา) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำสะอาดในประเทศกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50637999/uk-firm-reveals-plans-to-invest-in-clean-water-infrastructure/

ธนาคารโลกมองในเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในสปป.ลาว

ธนาคารโลกมองในเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในสปป.ลาวซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวเป็น 6.5% ในปี 62 เพิ่มขึ้นจาก 6.3% ในปี 61 แม้จะมีการเข้มงวดด้านการคลังอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าการเบิกจ่ายจะได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รวมถึงรถไฟจีน – สปป.ลาว อีกทั้งจะได้รับแรงหนุนจากภาคบริการที่ยืดหยุ่น นำโดยการเติบโตของการค้าส่งและค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ในขณะเดียวกันรัฐบาลสปป.ลาวยังคงมุ่งมั่นที่จะรวมงบการเงินเพื่อควบคุมภาระหนี้สาธารณะในระยะปานกลาง สิ่งนี้จะส่งผลให้การขาดดุลการคลังลดลงจาก 4.4% ของ GDP ในปี 61 ถึง 4.3% ในปี 62 อย่างไรก็ตามสปป.ลาวมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นหนี้และมีมาตรการหลายอย่างที่จะต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้  สิ่งสำคัญที่จะต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชนรวมถึงการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาตรการเหล่านี้สามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคง ส่งเสริมการสร้างงานและลดความยากจนและความไม่เท่าเทียม

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/13/c_138305713.htm