กัมพูชาอนุมัติร่างแผนการลงทุนภาครัฐประจำปี 2022-2024

คณะรัฐมนตรีกัมพูชา อนุมัติร่างการลงทุนสาธารณะ (PIP) กรอบระยะเวลา 3 ปี 2022-2024 ภายใต้กรอบงบประมาณ 9,201 ล้านดอลลาร์ ซึ่งในจำนวนนี้ได้มาจากรัฐบาลและพันธมิตรด้านการพัฒนาจำนวน 7,713.3 ล้านดอลลาร์ (รัฐบาลกัมพูชา 477.1 ล้านดอลลาร์ และจากพันธมิตรด้านการพัฒนา 7,236.2 ล้านดอลลาร์) และเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม 1,487.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีโครงการทั้งหมด 673 โครงการ รวมถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 185 โครงการ ซึ่งต้องใช้เงินทุน 5,817 ล้านดอลลาร์ และ สำหรับ 488 โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติประจำปี 2019-2023 ต้องใช้เงินทุนอีกราว 3,384 ล้านดอลลาร์ โดยการลงทุนดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายสำหรับการผลักดันประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50948415/draft-3-year-rolling-public-investment-programme-2022-2024-approved/

กัมพูชาอนุมัติโครงการก่อสร้างเกือบ 3,000 โครงการ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี

กระทรวงการจัดการที่ดิน การวางผังเมือง และการก่อสร้างกัมพูชา อนุมัติข้อเสนอการก่อสร้างทั้งหมด 2,901 รายการ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ 3,843 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นโครงการเพื่อที่อยู่อาศัย 2,530 โครงการ หรือร้อยละ 87.2 ของข้อเสนอการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งข้อเสนอการก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลง 449 โครงการ หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานล่าสุดจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง รวมถึงการเติบโตของการนำเข้าวัสดุก่อสร้างสะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาฟื้นตัวของภาคการก่อสร้างภายในประเทศอีกครั้ง โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ กิจกรรมในภาคการก่อสร้าง และการลงทุนจากต่างประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50947979/nearly-3000-construction-projects-approved-in-first-eight-months-of-the-year/

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี กัมพูชาอนุมัติโครงการลงทุนใหม่ 75 โครงการ

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) อนุมัติโครงการลงทุนใหม่ 75 โครงการ นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วง 8 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายงานโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชาที่ออกมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่าโครงการลงทุนภาคเอกชนทั้งหมดมีมูลค่าการลงทุนรวม 1,106 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 52.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งโครงการใหม่เหล่านี้คาดว่าจะสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นประมาณ 57,000 ตำแหน่ง อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพลังงาน บริการ และการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ โดยปีที่แล้ว CDC อนุมัติโครงการลงทุนใหม่ไปกว่า 238 โครงการ มูลค่ารวม 8.2 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2019

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50948049/75-investment-projects-approved-in-first-eight-months-this-year/

กัมพูชาส่งออกพริกไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 563%

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กัมพูชาส่งออกพริกไทยมากกว่า 27,316 ตัน เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 563 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรกัมพูชา โดยพริกไทยจำนวนนี้ส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เวียดนาม เยอรมนี ไทย ฝรั่งเศส เบลเยียม เป็นสำคัญ ตามรายงานสถิติ เวียดนามถือเป็นผู้นำเข้าพริกไทยรายใหญ่ของกัมพูชาด้วยจำนวน 26,686 ตัน ตามด้วยเยอรมนี 314 ตัน ไทย 180 ตัน ฝรั่งเศส 31 ตัน และเบลเยียมเกือบ 16 ตัน ซึ่งพริกไทยถูกปลูกอยู่ในหลายพื้นที่ของกัมพูชา โดยเฉพาะในจังหวัดกำปงจาม ตบูงขมุม กำปอต และแกบ ซึ่งพริกไทยที่ถูกปลูกในจังหวัดกำปอตถือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งทางด้านคุณภาพและราคาสูง โดยพริกไทยกัมพูชาได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากสหภาพยุโรป (EU) ในปี 2016 และจากองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2010

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50947511/pepper-exports-up-nearly-563-percent/

กัมพูชาฉีดวัคซีนให้กับประชากรแล้วกว่า 84.1%

ปัจจุบันยอดรวมการฉีดวัคซีนของประเทศกัมพูชา อยู่ที่ร้อยละ 84.10 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันจันทร์ที่ผ่านมา (4 ต.ค.21) ที่อยู่ที่ร้อยละ 84.09 ของประชากรภายในประเทศ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโด๊ส อยู่ที่ 9,913,548 คน ในจำนวนนี้คิดเป็น 9,501,811 คน ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 โด๊ส รวมถึงได้ทำการฉีดบูสเตอร์หรือฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับกลุ่มนี้ไปแล้วกว่า 907,671 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แนวหน้าใน 7 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย โดยได้รายงานเพิ่มเติมว่า 2 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 2,418 คน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50947512/cambodia-has-vaccinated-84-10-percent-of-its-entire-population-against-covid-19/

EU ลงทุนในภาคการเกษตรกัมพูชาเพิ่ม 17 ล้านดอลลาร์

ธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (EIB) ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 17.4 ล้านดอลลาร์ จากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อลงทุนในโครงการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในกัมพูชา โดย EIB จะลงทุนผ่านโครงการสินทรัพย์ที่ยั่งยืนสำหรับตลาดการเกษตร ธุรกิจและการค้า (SAAMBAT) ซึ่ง SAAMBAT ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของครอบครัวชาวกัมพูชาในชนบท จำนวน 200,000 ครอบครัว และถือเป็นส่วนช่วยภาคธุรกิจในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรอบด้านและเป็นการรับประกันการจัดหาวัตถุดิบด้านการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานใหม่ให้กับคนในท้องถิ่นอีกราว 4,500 ตำแหน่ง ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD), EIB และรัฐบาลกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50947058/europe-invests-another-17-million-to-modernise-the-kingdoms-agriculture/

กัมพูชาเร่งฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี แล้วกว่าร้อยละ 89.68

นับตั้งแต่รัฐบาลกัมพูชาได้ทำการรณรงค์เร่งฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ภายในกัมพูชา โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งปัจจุบันกัมพูชาทำการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนไปแล้วกว่า 1,763,850 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ประมาณ 1,966,931 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 89.68 ของเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรก โดยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งในจำนวนนี้มีเยาวชนจำนวน 1,633,684 คน ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว โดยโครงการรณรงค์ดังกล่าวเป็นผลมาจาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม European Medicines Agency (EMA) ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเยาวชนอายุ 12-15 ปี ภายในประเทศ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯและแคนาดาก็ได้ทำการอนุมัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์ให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ทำให้กัมพูชาเห็นถึงโอกาสในการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในช่วงก่อนหน้า ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเยาวชน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50947051/total-of-89-68-percent-out-of-1966931-vaccinated-against-covid-19-in-cambodia/