ADB อนุมัติเงินกู้ 40 ล้านดอลลาร์ ช่วย SME กัมพูชา

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้ กลุ่มไมโคร วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม (MSMEs) ของกัมพูชา เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะสนับสนุนภายใต้ความพยายามของรัฐบาล ในการปฏิรูปเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินในประเทศ ซึ่งในการนี้ถือเป็นระยะที่ 3 ของโครงการพัฒนาระบบการเงิน ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าตั้งแต่ปี 2016-2019 โดย ADB ระบุว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านการเงินสำหรับคนยากจนในกัมพูชามีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากมีความรู้ทางด้านการเงินต่ำ สะท้อนจากประชากรกลุ่มผู้ใหญ่ในประเทศที่มีบัญชีธนาคารอยู่เพียงร้อยละ 22 ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ MSMEs ก็ประสบกับปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเช่นกัน ซึ่ง ADB กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินของกัมพูชาเพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50954353/adb-approves-40-million-to-help-small-companies-get-loans/

กัมพูชารายงานการจัดเก็บภาษีในช่วง 9 เดือนแรกของปี

กรมภาษีอากร (GDT) รายงานการจัดเก็บภาษีในช่วง 9 เดือนแรกของปี อยู่ที่ประมาณ 2,111 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 94.12 ของแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี โดยอธิบดีกรมได้กล่าวแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ในสายงาน ให้ดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปเชิงลึกของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพต่อไป ผ่านมาตรการสำคัญต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการ การปฏิรูประบบภาษี และการปรับปรุงระบบ Tol e-filling เพื่อเสริมมาตรฐานการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้ตั้งเป้าหมายที่จะรวบรวมรายได้จากภาษีในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 2.243 ล้านดอลลาร์

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50954524/over-2-1-billion-collected-as-tax-revenue-in-first-nine-months/

ปีงบฯ 63-64 สิงคโปร์ทุ่มลงทุนในเมียนมา กว่า 429 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำนักงานบริหารจัดการบริษัทและทะเบียนบริษัท (DICA) เผย ปีงบประมาณ 2563-2564 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ นำเงินลงทุนในเมียนมาไปแล้วกว่า 429 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ลงทุนในการพัฒนาเมือง อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และภาคการผลิต ซึ่งในปีงบประมาณนี้ เมียนมาดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 3.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 48 บริษัท รวมถึงการขยายทุนในวิสาหกิจและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โดยมีญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 2 ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 518.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับ 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา รองจากญี่ปุ่นอีกด้วย

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/singapore-puts-capital-of-429-mln-into-myanmar-in-2020-2021fy/

Vietnam Economic Factsheet: September 2564

FACTSHEET VIETNAM ก.ย.64

เศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกันยายน 2564

ที่มา : รวบรวมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office: GSO), กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท, กระทรวงวางแผนและการลงทุน, กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กรมศุลกากรและ CEIC Data

ผู้ติดเชื้อภายในประเทศกัมพูชา ยังคงทรงตัวต่ำต่อเนื่อง

กัมพูชารายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 เคสใหม่จำนวน 267 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. ) โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 116,407 ราย ซึ่งจำนวนเคสที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจำกัดการเดินทาง หรือมาตรการในการควบคุมการเดินทางต่าง ๆ ลดความเข้มข้นลง แต่มาตรการป้องกันสำหรับภาคธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันจำนวนเคสที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน โดยภาคธุรกิจต่างหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนข้อจำกัดในปัจจุบันและจะยกเลิกข้อจำกัดบางอย่างลง เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953754/10-days-after-pchum-cambodias-covid-19-cases-remain-steady-below-300-for-17-days-with-recoveries-outstripping-infections/

แอร์เอเชีย กรุ๊ป จับตากัมพูชาเปิดตัวสายการบินใหม่

บริษัท AirAsia Aviation Ltd. เปิดเผยว่า AirAsia Group กำลังพิจารณากัมพูชาในการขยายธุรกิจสายการบินแห่งใหม่ โดย AirAsia Aviation วางแผนจะรวมสายการบิน 4 สาย ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจ ระหว่างธุรกิจสายการบินและธุรกิจด้านดิจิทัลออกจากกันอย่างชัดเจน โดยวางแผนทบทวนตลาดใหม่ อาทิเช่น กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคต ซึ่งกัมพูชาถือเป็นประเทศที่ดึงดูดสายการบินเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับสายการบินใหม่ที่มีศักยภาพ โดยสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ของกัมพูชาในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ และสีหนุวิลล์ ลดลงกว่าร้อยละ 92.3 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953478/airasia-group-eyes-cambodia-with-brand-new-airline-venture/