สปป.ลาวตื่นตัว Omicron Covid-19 Variant

หน่วยงานเฉพาะกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แห่งชาติสปป.ลาว Taskforce  กล่าวว่าประเทศอยู่ในการแจ้งเตือนระดับสูงสำหรับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ B1.1.529 ที่มีชื่อเรียกว่า “โอไมครอน” ซึ่งตรวจพบเจอครั้งแรกในแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ตามคำแถลงของ Taskforce เมื่อวานนี้ ตัวแปรใหม่นี้สามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าและสามารถทำลายเซลล์ภูมิต้านทานได้ดีกว่าไวรัสตัวเก่า ขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจของลาวได้เรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมจากโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยกล่าวว่าตัวแปรดังกล่าวอาจปรากฏในประชากรเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ด้านรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวแปร Omicron และตัดสินใจว่าควรใช้มาตรการใหม่เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือไม่ ทั้งนี้หากมีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์นี้ จะไม่เพียงแค่ผลกระทบด้านสาธารณะสุขแต่ยังร่วมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเปาะบางอย่างมากของสปป.ลาวก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่

ที่มา : https://laotiantimes.com/2021/11/29/laos-on-alert-for-omicron-covid-19-variant/

EXIM BANK ร่วมการประชุมระดับสูงด้านเศรษฐกิจการทูตในโครงการรถไฟจีน-ลาว

นายเชิดชัย ใจไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย นางวรังคณา วงษ์คาหลวง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ของ EXIM BANK ได้เข้าร่วมการประชุม Economic Diplomacy High-Level Meeting on the China-Laos Railroad Projects โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ในการประชุมที่จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ MFA ผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลและหุ้นส่วนเอกชนรายสำคัญได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาคและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนโอกาสและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชน ผ่านการทูตทางเศรษฐกิจ เส้นทางใหม่นี้เป็นโอกาศที่สำคัญของสปป.ลาวในการเชื่อมต่อด้านเศรษฐกิจการค้า กับนานาประเทศรอบข้างโดยเฉพาะด้านที่ใหญ่อย่างจีนที่เป็นจุดหมายปลายทางของประเทศส่งออกทั่วโลกและประเทศไทยผู้ส่งออกรายสำคัญของสปป.ลาว เมื่อเริ่มปิดใช้บริการเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญระดับภูมิภาค

ที่มา : https://www.ryt9.com/en/prg/254377

สปป.ลาว-โปแลนด์ ตกลงสำรวจการค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกัน

หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (LNCCI) และหอการค้าโปแลนด์-อาหรับแห่งชาติ (NPACC) ได้ตกลงที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า และความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างลาวและโปแลนด์ ด้วยความปรารถนาร่วมกันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าต่อไป และสำรวจความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างลาวและโปแลนด์และประเทศอาหรับในบริบทของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายจะเริ่มจากความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงแรกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก นักลงทุนและการค้าให้มีควาสะดวกมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพรวมทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Laos_poland_231.php

สปป.ลาวเล็งเห็นรายได้จากแร่ 463 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หวังผลักดันเพิ่มขึ้น

สปป.ลาวคาดว่าจะมีรายได้ 463 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จากการขายแร่ทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก หลังจากมีรายได้ 1.464 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 แร่ธาตุที่ผลิตในช่วงเก้าเดือนแรกของปีมีมูลค่า 12.601 ล้านล้านกีบ (1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในขณะที่ตัวเลขตลอดทั้งปีจะสูงถึง 15.889 ล้านล้านกีบ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2568 รัฐบาลสปป.ลาวคาดว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์แร่มูลค่า 7.832 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4% จากห้าปีที่ผ่านมา ในอนาคตรัฐบาลหวังที่จะเพิ่มความสามารถในการแปรรูปแร่ของประเทศเพิ่มอีกเพื่อลดจำนวนแร่ดิบที่ส่งออก หวังเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งออกแร่แปรรูป

ที่มา : https://laotiantimes.com/2021/11/23/laos-to-see-mineral-earnings-of-usd-463-million-in-fourth-quarter/

ระบบการจัดการข้อมูลทรัพยากรที่ดิน (LRIMS) อนาคตการเกษตรของสปป.ลาว

มองไปในอนาคตเกษตรกรรมลาวจะได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการข้อมูลทรัพยากรที่ดิน (LRIMS) ซึ่งสามารถคาดการณ์โดยละเอียดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยโปรแกรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ Global Environment Facility (GEF) ที่มุ่งหวังให้การเกษตรสปป.ลาวเติบโตไปได้ในอนาคตโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรในการวางแผนอนาคตของการเพาะปลูก LRIMS ได้รับการพัฒนาโดยกรมการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (DALaM) ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ เครื่องมือดังกล่าวเป็นแกนหลักของข้อมูลทางการเกษตรสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการหาปริมาณของผลิตภาพที่ดิน และข้อมูลสำคัญหลายประการสำหรับการวางแผนการลงทุนทางการเกษตรและในชนบท

ที่มา : https://laotiantimes.com/2021/11/23/mapping-present-future-of-lao-agriculture-land-use-insights-with-lrims/

สปป.ลาว จีน ตกลงส่งเสริมการพัฒนาควบคู่ไปกับทางรถไฟ

สปป.ลาวและจีนได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมตามระเบียงเศรษฐกิจลาว-จีน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาของสองประเทศในเอเชียที่จะบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ทางรถไฟลาว-จีน ระยะทาง 426 กม. จีนตกลงที่จะช่วยลาวจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้ทางรถไฟ บรรดาผู้นำได้ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามโดยทั้งสองประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเสริมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน และข้อตกลงเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจลาว-จีนในช่วงปี 2019-2030

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Laos_China_229.php