กัมพูชารายงานถึงการส่งออกมะม่วงที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) รายงานเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้ระหว่างประเทศ และแสดงให้เห็นว่ามะม่วงมีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 251 หรือคิดเป็นจำนวน 163,828 ตัน ในช่วง 8 เดือนแรกของปี โดยกัมพูชาส่งออกแยมมะม่วงรวม 14,087 ตัน และน้ำเชื่อมจากมะม่วงอีกกว่า 4,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 195 และร้อยละ 79 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งตลาดที่ทำการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ไทย จีน เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ คูเวต ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา คาซัคสถาน และรัสเซีย โดยจีนเป็นผู้นำเข้ามะม่วงรายใหญ่ที่สุดจากกัมพูชา เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามระหว่างกันในข้อตกลงการค้าเสรีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดให้เกษตรกรชาวกัมพูชาจำนวน 37 ราย สามารถส่งออกมะม่วงไปยังจีนได้ และคาดว่าจะนำเข้ามะม่วงจากกัมพูชาราว 500,000 ตันต่อปี

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50937256/international-mango-exportation-on-the-rise/

MFIs อนุมัติเงินกู้รวมกว่า 7.73 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี

สมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา (CMA) รายงานถึงการอนุมัติเงินกู้รวม 7.730 พันล้านดอลลาร์ ให้กับลูกค้าเกือบ 2 ล้านราย ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยสมาคมยังได้รายงานเพิ่มเติมว่ามีลูกค้าประมาณ 2.8 ล้านราย ฝากเงินเข้า MFI มูลค่ารวม 3.883 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมาเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ร้อยละ 21 ถูกเบิกจ่ายให้กับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจและการค้า โดยในช่วงของการแพร่ระบาดธนาคารและสถาบันการเงินในกัมพูชาทราบดีถึงปัญหาของภาคประชาชนและภาคธุรกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงปรับโครงสร้างเงินกู้ไปแล้วจำนวน 577,673 ราย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนกรกฎาคม

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50936570/mfis-disburse-7-73-billion-in-first-semester-in-cambodia/

กัมพูชาร้องของการสนับสนุนภาคการเกษตรจากธนาคารโลก

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงได้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลก ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตพืชผักและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งรัฐมนตรี Veng Sakhon ได้ร้องขอในที่ประชุมกับ Maryam Salim ผู้อำนวยการธนาคารโลก ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำประเทศกัมพูชา โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ขอให้ธนาคารโลกพิจารณาช่วยเหลือการพัฒนาภาคการเกษตรในกัมพูชา ในด้านการสนับสนุนในห่วงโซ่การผลิตผัก ความทันสมัย ​​และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกัมพูชาไปยังตลาดต่างประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50936038/cambodia-seeking-world-bank-support-for-agriculture/

ทางการกัมพูชาผลักดันธุรกิจ SMEs ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

รัฐบาลกัมพูชากำลังพยายามอย่างมากที่จะให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกัมพูชา (SMEs) ขึ้นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรมากขึ้น โดยต้องการให้ธุรกิจ SMEs ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอีกทางหนึ่งเพื่อปกป้องผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรามาตรฐานที่ร้อยละ 10 แต่ก็มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องเสียภาษีพิเศษ (SPT) อาทิเช่น บุหรี่เสียภาษีร้อยละ 20 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 35 และน้ำมันเครื่องร้อยละ 30 ในทางกลับกัน SPT สำหรับตั๋วเครื่องบินและบริการด้านความบันเทิง เช่น ผู้จัดคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาคิดเพียงน้อยละ 10 เท่านั้น โดยรัฐบาลมีความกระตือรือร้นที่จะเก็บภาษีทั้งหมดที่ค้างชำระ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ซึ่งกรมสรรพากรของกัมพูชาได้รายงานถึงการจัดเก็บภาษีมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 7.3 และคาดการณ์ว่าจะมีการจัดเก็บภาษีรวม 2.2 พันล้านดอลลาร์ ตลอดทั้งปี 2021

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50936037/tax-changes-are-part-of-efforts-to-maintain-govt-revenue-experts-say/

‘เวียดนาม’ เผยยกเว้นภาษีสินค้านำเข้า 0% จากกัมพูชา 31 รายการ

รัฐบาลเวียดนามออกพระราชกฤษฏีกาที่ “Decress 83/2021/ND-CP” เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ในประเด็นการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศกัมพูชา 31 รายการ ให้เหลือ 0% ได้แก่ สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก มะนาว ข้าว ขนมปัง ขนมอบ เนื้อสุกรแปรรูปและใบยาสูบที่ยังไม่แปรรูป โดยพระราชกฤษฏีกาดังกล่าวกำหนดอัตราภาษีนำเข้าพิเศษตามข้อตกลงการส่งเสริมการค้าทวีภาคีระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา ปี 64-65 ทั้งนี้ พระราชกฤษฏีกาที่ “Decress 83/2021/ND-CP” มีผลยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2564 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/vietnam-imposes-0-duty-on-31-commodities-imported-from-cambodia/

สถานการณ์การท่องเที่ยวในกัมพูชาปรับตัวดีขึ้น แต่จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงต่ำ

จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสี่ระหว่างสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวได้รายงานว่าในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้คนออกมาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถึง 63,421 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.25 เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งคิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาจำนวน 62,462 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 959 คน โดยจำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสามแห่งของกัมพูชา ลดลงมากกว่าร้อยละ 92 ตลอดปี จนถึงเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020 ซึ่งมีผู้เดินทางมายังสนามบินเสียมราฐเพียง 359 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50935298/domestic-tourism-on-the-rise-but-numbers-are-still-very-low/

ฮุน เซน วางแผนเร่งเพิ่มปริมาณการค้า กัมพูชาและต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน วางแผนเร่งเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในสินค้าภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ของกัมพูชาในการสร้างความมั่นคงด้านการส่งออกและเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตของกัมพูชา รวมถึงทางด้าน Wang Yi รัฐมนตรีจีน ยืนยันการสนับสนุนของจีน ต่อภาคการเกษตรโดยกล่าวว่าจีนจะนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรจากกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวกัมพูชา โดยจีนถือเป็นประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกัมพูชาที่มีจีนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด ผ่านข้อตกลงการค้าเสรีที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงยังมีข้อตกลงการค้าเสรีกับสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่กำหนดให้การส่งออกของกัมพูชาปลอดภาษีถึงร้อยละ 90 ระหว่างผู้ลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและนานาประเทศในการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50934578/hunt-down-more-overseas-trade-demands-prime-minister-hun-sen/

กรมศุลกากรกัมพูชารายงานรายรับ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี

กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา (GDCE) รายงานถึงรายรับที่ได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 64.2 ของแผนการจัดเก็บรายปี โดยการนำเข้ารถยนต์ เครื่องจักร รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ ถือเป็นแหล่งที่มาของรายรับด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน อาทิเช่น โครงสร้างพื้น การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ จากเงินได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีนำมาบริหารจัดการให้ครอบคลุม โดยในปี 2020 GDCE รวบรวมรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่ารวม 2.420 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปี 2019

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50934455/cambodian-customs-department-nets-1-52-billion-in-eight-months/