โครงการ EU รองรับการส่งออกสปป.ลาว

เมื่อวันที่ 9 กันยายนเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนด้วยโครงการ ARISE Plus-Laos ด้วยงบประมาณรวม 5 ล้านยูโร (5.52 ล้านเหรียญสหรัฐ) โครงการการสนับสนุนด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติม- โครงการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการค้าสปป.ลาว (ARISE Plus-Laos) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก บูรณาการด้านการส่งออกในระดับภูมิภาคและห่วงโซ่มูลค่าโลก และส่งเสริมการค้าและเจาะลึกศักยภาพของภาคการแปรรูปไม้และการเกษตรแบบพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งออกรวมถึงวิธีการค้าที่ดีขึ้น ซึ่งสหภาพยุโรปต้องการเพิ่มความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียน โครงการดังกล่าวเปิดตัวในระหว่างการเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการของกรรมาธิการยุโรปเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศและผู้อำนวยการบริหารของ International Trade Center ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมของสหประชาชาติและองค์การการค้าโลก

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/eu-programme-supports-laos-export/160221.vnp

สปป.ลาว – จีนจัดตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร

รัฐวิสาหกิจเพื่อการเกษตร (SAS) ของสปป.ลาวได้ลงนามข้อตกลงกับ China’s Guangzhou Zhongheyuan Agriculture Development Co., Ltd. (GZAD) และ บริษัท UAB Global Ltd (UAB) ของฮ่องกง เพื่อร่วมมือกันลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและการพัฒนาตลาด ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน CSU Agricultural Innovation Co., Ltd. (CSU) ได้ลงนามในเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วัตถุประสงค์ของการร่วมทุนคือการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะหมู วัว และแพะ การปลูกผักอินทรีย์และผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายในตลาดสปป.ลาว จีน และนานาชาติ CSU มุ่งมั่นที่จะสร้างงานสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนและเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคในราคาที่สมเหตุสมผล ความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยการทำฟาร์มปศุสัตว์และปรับปรุงระบบการทำฟาร์มในสปป.ลาวโดยใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่และผ่านการฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/lao-chinese-joint-venture-boost-agricultural-industry-103707

สปป.ลาว-ไทย ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรม

สปป.ลาวและไทยได้ตกลงที่จะร่วมมือในการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  – อุตสาหกรรม 4.0 อธิบดีกรมเทคโนโลยีดิจิตอล สปป.ลาว กล่าวว่าบทบาทของพวกเขาคือการจัดการพัฒนาส่งเสริมและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงได้อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานและสถาบันในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการจัดการสาธารณะและการบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยีดิจิตอล ได้เซ็นสัญญากับหน่วยงานเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมในสปป.ลาวตามการใช้งานของอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะเผยแพร่และส่งเสริมการประยุกต์ใช้การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลรวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัย พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพการบริการและบริหารของรัฐบาล

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/laos-thailand-agree-digital-tech-cooperation-industry-103704

ภาคธุรกิจสปป.ลาวกำลังหาทางปราบปรามผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมาย

สมาชิกธุรกิจชุมชนที่เป็นตัวแทนบริษัทและผู้ประกอบการจำนวนมากได้เข้าร่วมการประชุมหาแนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจในสปป.ลาวและประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขจัดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นเพื่อดึงดูดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงความท้าทายที่ภาครัฐและเอกชนเผชิญในการดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว กล่าวว่าการค้าที่ผิดกฎหมายและผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตส่งผลให้สูญเสียรายได้จากภาษีของรัฐบาลอย่างมาก รวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายของธุรกิจนอกระบบและกระตุ้นให้ภาครัฐในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการค้าและการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อดำเนินการทันที ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/lao-business-sector-seeking-crackdown-illegal-operators-103706

กลุ่มการค้าญี่ปุ่นส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษสปป.ลาว

องค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) จะทำงานร่วมกับผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสปป.ลาวและญี่ปุ่น  เป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่ Pakse-Japan SME SEZ, Savan Park, Saysettha Development Zone และ Vientiane Industrial and Trade Area นับตั้งแต่การก่อตั้ง Jetro Vientiane ในปี 2014 การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในสปป.ลาวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและหลายบริษัทกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดสาขา  บริษัทบางแห่งติดต่อสำนักงาน Jetro Vientiane เพื่อขอคำปรึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนและข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท การชำระภาษี การศึกษาการตลาด และพันธมิตรทางธุรกิจ  ปัจจุบันสปป.ลาวมี 12 SEZs ซึ่งดึงดูดการลงทุนจากบริษัทสปป.ลาวและบริษัทต่างประเทศเกือบ 600 แห่งซึ่ง 40 แห่งเป็นญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 3 ในหมู่นักลงทุนต่างชาติใน SEZs

ที่มา : https://www.phnompenhpost.com/business/japan-trade-group-promotes-lao-sezs

สปป.ลาว-เกาหลีร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

สปป.ลาวเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากสาธารณรัฐเกาหลีรวมตัวกันที่ EDL Training Center เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นโดย KOTRA Vientiane และกลุ่มของหน่วยงานเกาหลีซึ่งรวมถึง Daeyeon C&I, Elim และสถาบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี จุดมุ่งหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือการแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิคระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสปป.ลาวและเกาหลีโดยเฉพาะในสาขาพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 ประเทศต่อพลังงานทดแทนรวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการครอบคลุมหลักการของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การวางแผนและการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการติดตามตรวจสอบการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยี ICT สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/laos-keen-adopt-korean-lessons-renewable-energy-103447