ศุลกากร : เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุล 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562

จากคำแถลงการณ์ของกรมศุลกากรเวียดนาม (The Customs Department) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี 2562 เวียดนามเกินดุลการค้าอยู่ที่ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่มีมูลค่าเกินดุลการค้า 1.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในด้านการส่งออกมีมูลค่าอยู่ที่ 22.979 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 22.936 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว โดยสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน สมาร์ทโฟน และเครื่องนุ่งห่ม ยังคงเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และผ้า (Fabric) ยังคงเป็นสินค้านำเข้าสำคัญของเวียดนาม

ที่มา : https://tuoitrenews.vn/news/business/20190813/vietnam-s-trade-surplus-plunges-to-43-mln-in-july-customs/50963.html