อียูสนับสนุนทุน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หนุนการค้าเมียนมา

สหภาพยุโรป (EU) ให้ความช่วยเหลือ 8 ล้านยูโรให้แก่เมียนมาในระยะเวลาสี่ปีสำหรับการดำเนินการของ ARISE Plus Myanmar ซึ่งจะช่วยให้ประเทศบูรณาการได้ดียิ่งขึ้นกับเศรษฐกิจอาเซียนตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 ข้อตกได้ลงนามเมื่อเร็ว ๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป กระทรวงพาณิชย์ และ International Trade Center (ITC) ซึ่งตั้งอยู่ในเจนีวาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามความคิดริเริ่มร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) มีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมการค้าโลกและมีส่วนร่วมโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 10 ประการ การจัดหาทุนนี้จะช่วยสนับสนุน SMEs ในโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน สหภาพยุโรป และตลาดโลก Arise Plus Myanmar มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างเป็นธรรมและครอบคลุมรวมถึงการสร้างงานในอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการส่งออกให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลที่จะกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและมีกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/eu8-million-funding-trade-initiatives.html