เวียดนามคาดว่าการส่งออกอาหารทะเลไปยังจีนฟื้นตัว ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562

จากรายงานของสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตเวียดนาม (VASEP) เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก 2562 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 572 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องมาจากกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการค้าชายแดนที่เข็มงวด รวมไปถึงองค์ความรู้ของผู้ประกอบการเวียดนามที่ยังต้องพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และทางด้านการขนส่ง เป็นต้น ทางด้านตลาดสำคัญของเวียดนาม จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยจำนวนผู้ประกอบการเวียดนามกว่า 150 แห่งที่ส่งออกไปยังทั่วโลก

ที่มา:https://e.vnexpress.net/news/business/industries/seafood-exports-to-china-could-recover-in-second-half-3966273.html