เวียดนามเผยการส่งออกสินค้าประมงลดลงร้อยละ 1 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จากรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงอยู่ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ ยังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของเวียดนาม หากคิดเป็นสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 55.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางกระทรวงฯ ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ การส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลของข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EU-Vietnam (EVFTA)) ส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าลดลงร้อยละ 0

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/sevenmonth-fishery-export-value-drops-1-percent/157503.vnp