เวียดนามส่งออกปูนซีเมนต์ และปูนเม็ด ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม (The General Department of Customs) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ และปูนเม็ด (Clinker) อยู่ที่ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคิดเป็นปริมาณกว่า 17.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยสมาคมปูนซีเมนต์เวียดนาม แสดงผลประกอบการธุรกิจในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกจากความต้องการในตลาดต่างประเทศ และราคาส่งออกสำหรับสินค้าซีเมนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้ผู้ประกอบการเวียดนามสามารถขยายขีดความสามารถการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ทางกระทรวงฯ คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยประมาณ 98-99 ล้านตัน ในช่วงสิ้นปีนี้ รวมไปถึงการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 70 ล้านตัน และปริมาณการส่งออกประมาณ 28-29 ล้านตัน

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523764/cement-clinker-exports-on-track-to-reach-yearly-target.html#PAVud0OZvPkofU7z.97