เวียดนามส่งออกข้าว 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จากรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการส่งออกข้าวอยู่ที่ 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.3 ส่วนทางด้านปริมาณ 4.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยทางทางกระทรวงฯ มองว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกลดลงประมาณร้อยละ 5-15 โดยเฉพาะราคาข้าวในทุกชนิด ส่งผลให้ประเทศทั่วโลกต่างสต๊อกพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้อุปทานผลผลิตกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งในปี 2561 ตลาดข้าวพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในแง่ของปริมาณผลผลิตและมูลค่า ทำให้ราคาข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน นอกจากนี้ คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เป็นผลมาจากความต้องการสูงขึ้น

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523714/viet-nam-earns-173-billion-from-rice-exports-in-first-seven- months-of-2019.html#b142US0x0ZDSWpzm.97