‘อุตสาหกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม’ มีโอกาสสดใสในปี 65

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะเติบโตและสร้างรายได้จากการส่งออกราว 40 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีหน้า เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลายลงในเวียดนามและทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญและกิจการจำนวนมาก มองว่ามีสัญญาเขิงบวกต่อตลาดและแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอในปีหน้า ทั้งนี้ นายฝ่ามซานห่ง (Pham Xuan Hong) ประธานสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเมืองโฮจิมินห์ กล่าวว่ากิจการต่างๆ มีปริมาณสั่งซื้อค่อนข้างมากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ แสดงให้เห็นถึงสัญญาเขิงบวกสำหรับการฟื้นตัวของธุรกิจสิ่งทอในเมืองโฮจิมินห์ เช่นเดียวกับกิจการสิ่งทอในภาคใต้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าแห่งชาติของเวียดนาม (Vinatex) กล่าวว่าถึงแม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอน แต่ว่าประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ และความต้องการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของประเทศที่มีขนาดใหญ่ อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน เริ่มกลับมาดำเนินการเป็นปกติช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดในปี 2562

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-us-trade-likely-to-reach-100-billion-usd-this-year/215948.vnp