‘เวียดนาม’ มีศักยภาพมหาศาลในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล

นาย Kitack Lim เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เข้าพบหารือกับนาย Nguyen Hoang Long เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหราชอาณาจักร กล่าวแสดงความชื่นชมเวียดนามว่ามีการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยเวียดนามมีประชากรจำนวนมากและแรงงานที่มีศักยภาพ รวมถึงเวียดนามมีข้อได้เปรียบทางด้านการจัดหาอุปกรณ์เรือและการต่อเรือ เนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในอินโดแปซิฟิก และเวียดนามมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเดินเรือทางทะลกับประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลีและจีน อีกทั้ง เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้เลขาธิการฯ ช่วยเวียดนามในการปรับปรุงขีดความสามารถในการเดินเรือทางทะเล ด้วยเหตุนี้ จึงเปลี่ยนศักยภาพการเดินเรือทางทะเลให้เป็นข้อได้เปรียบของชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-boasts-huge-potential-for-maritime-development-imo-secretary-general-907082.vov