สปป.ลาว-โปแลนด์ ตกลงสำรวจการค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกัน

หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (LNCCI) และหอการค้าโปแลนด์-อาหรับแห่งชาติ (NPACC) ได้ตกลงที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า และความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างลาวและโปแลนด์ ด้วยความปรารถนาร่วมกันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าต่อไป และสำรวจความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างลาวและโปแลนด์และประเทศอาหรับในบริบทของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายจะเริ่มจากความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงแรกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก นักลงทุนและการค้าให้มีควาสะดวกมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพรวมทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Laos_poland_231.php