ภาคการท่องเที่ยวกัมพูชา เริ่มเห็นสัญญาการฟื้นตัว

ด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกัมพูชา ที่ใกล้จะครอบคลุมจำนวนประชากรภายในประเทศ ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวภายในประเทศเริ่มกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลน้ำราว 910,150 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 10,281 คน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว กล่าวว่า การเติบโตด้านการท่องเที่ยว เป็นผลมาจากการที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางสาธารณะสุข รวมถึงการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนแล้วเข้ามาภายในประเทศโดยไม่ต้องกักตัว โดยสัญญาณบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวคือผู้คนภายในประเทศเริ่มใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าพักในโรงแรมและร้านอาหารมากขึ้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50976289/domestic-tourism-revival-bodes-well-for-return-of-international-visitors/