ธุรกิจจะได้ผลประโยชน์จากการดำเนินการรถไฟลาว-จีน

การรถไฟลาว-จีนอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการพัฒนาของสปป.ลาว แต่รัฐบาลต้องมีแผนที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากทางรถไฟมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ได้อย่างไร นางวาลี เวทสพงษ์ รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว กล่าวกับเวียงจันทน์ไทมส์เมื่อวันจันทร์ว่า “ทางรถไฟจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของสปป.ลาวและจะให้แรงผลักดันอย่างมากในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงของลาวและนานาประเทศเพื่อนบ้าน” ทั้งนี้ทางรถไฟจะส่งผลให้การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเติบโตทางรถไฟระยะทาง 422.4 กม. คาดว่าจะลดต้นทุนการขนส่งผ่านสปป.ลาวได้ร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับการเดินทางทางถนน ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวคาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Businesses_204.php