การลงทุนด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสามารถสร้างงานได้มากขึ้น

ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวมีศักยภาพมหาศาลในการส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมในสปป.ลาวทั้งในระยะกลางและระยะยาว ตามรายงานล่าสุดของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียรายงาน “การพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมในลาวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองภาคส่วนนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังเกิดโรคระบาด ความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรกับการท่องเที่ยวสามารถส่งผลดีต่อทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อการเติบโตและการลดความยากจน โดยกล่าวว่าการลงทุนในการวิจัย การพัฒนา และการขยายผลทางการเกษตร ด้านการท่องเที่ยวนักเศรษฐศาสตร์ แนะว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเมื่อการระบาดใหญ่สงบลง เนื่องจากมีผู้คนรอเดินทางมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายมากขึ้น สปป.ลาวควรขยายการยกเว้นวีซ่านโยบายต่อประเทศที่มีรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวขาออกสูง

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Investment_203_21.php