สปป.ลาวเน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

ผู้นำระดับสูงของสปป.ลาวได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงษ์ดารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดิจิตัลการประชุม ITU Digital World 2021 “กระทรวงของเราได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นในช่วงโควิด-19 นี้ และยังสนับสนุนการขยายเครือข่ายในกรณีที่จำเป็น” ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นเกี่ยวข้องกับ (1) การทำงานร่วมกัน (2) การรับรองความพร้อมของระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน และ (3) การสร้างขีดความสามารถในการรู้เท่าทันดิจิทัล

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Laos201.php