สามเหลี่ยมทองคำ สธ. ขอแรงงานเพิ่ม

นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ในจังหวัดบ่อแก้ว ขอให้คณะทำงานด้านโควิด-19 ของจังหวัด ผ่อนปรนขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เกิดขึ้นได้โดยไม่หยุดชะงัก ข้อเสนอเกิดขึ้นภายหลังความร่วมมือในการจัดการสายตรวจเพื่อป้องกันการเข้าเมืองของคนงานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายได้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระบุพื้นที่หลัก 6 แห่งว่ามีความเสี่ยงสูง และตรวจสอบแต่ละอาคารอีกครั้ง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในโซนลดลง นางเฉิน จง รองประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เรียกร้องให้ผู้นำจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้คน 392 คนเริ่มทำงานในโซน โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะกักตัวเป็นเวลา 28 วัน และกล่าวเพิ่มเติมว่า “จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ส่งคนงานไปลาวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้พต่อความต้องการแรงงานที่มากขึ้นของสามเหลี่ยมทองคำ โดยในขณะนี้มีแรงงานจากเมียนมาร์และจีนเข้ามาจำนวนมากแล้ว” ถึงอย่างไรการจ้างแรงงานลาวและแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานภายในเขตดำเนินการได้ตามปกติ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Golden_triangle_199.php