รัฐบาลตั้งเป้าใช้รถยนต์ไฟฟ้า 1 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568

รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าตามท้องถนนของประเทศเป็น 1% ภายในปี 2568 และมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2573 นายกรัฐมนตรีพันธุ์คำ วิภาวัณ ได้อนุมัตินโยบายใหม่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคการขนส่งเพื่อเพิ่มจำนวนผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลจะไม่กำหนดข้อจำกัดในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า แต่ยานพาหนะที่นำเข้าและจำหน่ายในประเทศลาวต้องได้มาตรฐานสากล ไม่เพียงแค่การส่งเสริมการนำเข้าแต่ยังแต่งตั้ง Electricite du Laos (EDL) เป็นผู้ให้บริการติดตั้งสถานีชาร์จเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำหรับปี 2573 และวิสัยทัศน์สำหรับปี 2593 อีกทั้งนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบรรลุวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_targets_198.php