พงศ์สาลีอนุมัติโครงการค้าไม้ไผ่

ชาวบ้านในจังหวัดพงสาลีจะมีทางเลือกมากขึ้นในการหารายได้จากดินที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมโอกาสใหม่ที่จะปลูกไผ่เพื่อขายให้กับโรงงานแปรรูปตามแผนหรือเพื่อนำไปใช้ในโรงงาน มีการลงนามสัญญา 2 ฉบับในจังหวัดพงสาลี ระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดและบริษัทเอกชนในการสนับสนุนการปลูกไผ่ ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นปลูกไผ่เพื่อขายให้กับบริษัทบนพื้นที่ 980 เฮกตาร์ ใน 13 หมู่บ้านของอำเภอขัว ซึ่งหมายความว่าผู้ปลูกจะบริจาคที่ดินและแรงงานและดูแลต้นไผ่ ในขณะที่บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และจัดหาตลาดสำหรับต้นไผ่ โดยมูลค่าของโครงการอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านกีบ โครงการดังกล่าวจะนำมาสู่การพัฒนาและยกระดับความยากจนของคนในชุมชนพงศ์สาลี

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Phongsaly_183_21.php