กัมพูชารายงานถึงการส่งออกมะม่วงที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) รายงานเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้ระหว่างประเทศ และแสดงให้เห็นว่ามะม่วงมีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 251 หรือคิดเป็นจำนวน 163,828 ตัน ในช่วง 8 เดือนแรกของปี โดยกัมพูชาส่งออกแยมมะม่วงรวม 14,087 ตัน และน้ำเชื่อมจากมะม่วงอีกกว่า 4,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 195 และร้อยละ 79 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งตลาดที่ทำการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ไทย จีน เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ คูเวต ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา คาซัคสถาน และรัสเซีย โดยจีนเป็นผู้นำเข้ามะม่วงรายใหญ่ที่สุดจากกัมพูชา เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามระหว่างกันในข้อตกลงการค้าเสรีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดให้เกษตรกรชาวกัมพูชาจำนวน 37 ราย สามารถส่งออกมะม่วงไปยังจีนได้ และคาดว่าจะนำเข้ามะม่วงจากกัมพูชาราว 500,000 ตันต่อปี

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50937256/international-mango-exportation-on-the-rise/