ถนนเชื่อมมอญ-ตะนาวศรี ยกระดับคมนาคมขนส่งของประเทศ

กรมทางหลวง กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา เผย ถนนสายหลักชื่อ Phayagyi-Mawlamyine-Dawei-Myeik-Bokpyin-Kawthoung ซึ่งเชื่อมระหว่างเขตตะนาวศรีและเขตมอญ ได้รับการยกระดับจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเมียนมา ที่ผ่านมาหลายทศวรรษเส้นทางนี้ต้องใช้เรือเร็วเท่านั้น ขณะนี้ถนนสามารถสายนี้สามารถย่นระยะเวลาการสัญจรให้สั้นลง โดยงานก่อสร้างถนนก็กำลังดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุด ปัจจุบันคนในท้องถิ่นสามารถเดินทางไปยังเมืองทวาย มะริด และเกาะสองได้อย่างสะดวกง่ายดาย ในทางกลับกัน การพัฒนาและปรับปรุงถนนสามารถสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข และภาคธุรกิจ ของเมียนมา

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/roads-linking-mon-taninthayi-upgraded-for-smoother-transportation/#article-title