กัมพูชาร้องของการสนับสนุนภาคการเกษตรจากธนาคารโลก

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงได้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลก ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตพืชผักและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งรัฐมนตรี Veng Sakhon ได้ร้องขอในที่ประชุมกับ Maryam Salim ผู้อำนวยการธนาคารโลก ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำประเทศกัมพูชา โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ขอให้ธนาคารโลกพิจารณาช่วยเหลือการพัฒนาภาคการเกษตรในกัมพูชา ในด้านการสนับสนุนในห่วงโซ่การผลิตผัก ความทันสมัย ​​และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกัมพูชาไปยังตลาดต่างประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50936038/cambodia-seeking-world-bank-support-for-agriculture/