ทางการกัมพูชาผลักดันธุรกิจ SMEs ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

รัฐบาลกัมพูชากำลังพยายามอย่างมากที่จะให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกัมพูชา (SMEs) ขึ้นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรมากขึ้น โดยต้องการให้ธุรกิจ SMEs ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอีกทางหนึ่งเพื่อปกป้องผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรามาตรฐานที่ร้อยละ 10 แต่ก็มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องเสียภาษีพิเศษ (SPT) อาทิเช่น บุหรี่เสียภาษีร้อยละ 20 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 35 และน้ำมันเครื่องร้อยละ 30 ในทางกลับกัน SPT สำหรับตั๋วเครื่องบินและบริการด้านความบันเทิง เช่น ผู้จัดคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาคิดเพียงน้อยละ 10 เท่านั้น โดยรัฐบาลมีความกระตือรือร้นที่จะเก็บภาษีทั้งหมดที่ค้างชำระ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ซึ่งกรมสรรพากรของกัมพูชาได้รายงานถึงการจัดเก็บภาษีมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 7.3 และคาดการณ์ว่าจะมีการจัดเก็บภาษีรวม 2.2 พันล้านดอลลาร์ ตลอดทั้งปี 2021

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50936037/tax-changes-are-part-of-efforts-to-maintain-govt-revenue-experts-say/