สถานการณ์การท่องเที่ยวในกัมพูชาปรับตัวดีขึ้น แต่จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงต่ำ

จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสี่ระหว่างสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวได้รายงานว่าในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้คนออกมาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถึง 63,421 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.25 เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งคิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาจำนวน 62,462 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 959 คน โดยจำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสามแห่งของกัมพูชา ลดลงมากกว่าร้อยละ 92 ตลอดปี จนถึงเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020 ซึ่งมีผู้เดินทางมายังสนามบินเสียมราฐเพียง 359 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50935298/domestic-tourism-on-the-rise-but-numbers-are-still-very-low/