กรมศุลกากรกัมพูชารายงานรายรับ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี

กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา (GDCE) รายงานถึงรายรับที่ได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 64.2 ของแผนการจัดเก็บรายปี โดยการนำเข้ารถยนต์ เครื่องจักร รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ ถือเป็นแหล่งที่มาของรายรับด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน อาทิเช่น โครงสร้างพื้น การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ จากเงินได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีนำมาบริหารจัดการให้ครอบคลุม โดยในปี 2020 GDCE รวบรวมรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่ารวม 2.420 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปี 2019

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50934455/cambodian-customs-department-nets-1-52-billion-in-eight-months/