นักวิจัยกัมพูชาเตรียมเปิดตัวพันธุ์ข้าวใหม่เร็วๆนี้

นักวิจัยข้าวของกัมพูชาเตรียมจะเปิดตัวพันธุ์ข้าวใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีน้ำสม่ำเสมอ ให้ผลผลิตสูง ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งกัมพูชา (CARDI) กล่าวว่าพันธุ์ใหม่นี้เป็นข้าวลูกผสมระหว่างข้าวหอมที่พัฒนาโดยทีมวิจัยตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งยังไม่ถูกกำหนดตั้งชื่อ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรภายในประเทศ และเป็นการค้นหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น โดยนับตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา CARDI ได้พัฒนาและเผยแพร่พันธุ์ข้าวมากกว่า 40 สายพันธุ์ ให้กับเกษตรกร ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2020 มีการส่งออกข้าวสาร 280,450 ตัน ลดลงร้อยละ 29.47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 โดยการส่งออกข้าวเปลือกแตะระดับ 1,692,813 ตัน ในปี 2020 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50920852/cambodian-researchers-to-launch-new-rice-variety-shortly/