‘เวียดนาม’ ตั้งเป้าเกษตรกร 5 ล้านครัวเรือน เชื่อมโยงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

นาย Pham Anh Tuan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม กล่าวว่าเวียดนามพยายามจะเชื่อมโยงครัวเรือนเกษตรกรจำนวนกว่า 5 ล้านครัวเรือน ให้เข้าปรับมาใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในปีนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นไฮไลท์ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงที่ได้อนุมัติเมื่อปลายเดือนก.ค. ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ เรียกร้องให้หน่วยงานเกษตรและพัฒนาชนบท อุตสาหกรรมและการค้า เข้ามาร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ 2 แห่ง ได้แก่ ‘Vietnam Post’ และ ‘Viettel Post’ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเกษตรกรกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-aims-to-connect-5-million-farming-households-to-ecommerce-platforms/206400.vnp