สะพานข้ามแม่น้ำบ่อแก้ว-ไซยะบุรีเชื่อมต่อประเทศไทย แล้วเสร็จไปแล้วกว่า 65 เปอร์เซ็นต์

สะพานยาว 505 เมตรที่ทอดข้ามแม่น้ำโขงระหว่างอำเภอปากทาในจังหวัดบ่อแก้วและอำเภอคอบในจังหวัดไซยะบุรีซึ่งให้การเชื่อมโยงที่ง่ายกว่ากับประเทศไทย ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วกว่าร้อยละ 65 มูลค่าก่อสร้างกว่า 180 พันล้านกีบ โดยโครงการได้รับทุนจากรัฐบาล สะพานนี้จะเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นจากถนนแห่งชาติหมายเลข 2243 ในอำเภอปากทา จังหวัดบ่อแก้ว ไปยังอำเภอคอบ จังหวัดไซบูรี และต่อไปยังประเทศไทย โดยจะเป็นช่องทางลัดสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่เดินทางผ่านพื้นที่และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสปป.ลาวและไทย สะพานจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยรวมจากการปรับปรุงการไหลของสินค้า เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในสปป.ลาว

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Bokeo146.php