สปป.ลาวมีมูลค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร์ ขาดดุล 62 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.

สปป.ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 932 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ขาดดุลการค้า 62 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าการนำเข้า 497 ล้านดอลลาร์สูงกว่ามูลค่าการส่งออก 435 ล้านดอลลาร์ โดยสปป.ลาวมีสินค้าส่งออกสำคัญคือ แร่ทองแดง กล้วย ทองผสม มันสำปะหลัง เสื้อผ้า กาแฟดิบ น้ำตาล ยาง ผลไม้ (แตงโม เสาวรส และมะขาม) และไม้แปรรูปเป็นหลัก ด้านสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ยานยนต์ (นอกจากรถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ดีเซล เครื่องกล (นอกเหนือจากยานยนต์) เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมและเกรดปกติ ชิ้นส่วนรถยนต์ (รวมถึงยางรถยนต์ แก้ว) และโซ่) ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย และเศษอาหารจากโรงงานโดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศจีนมีมูลค่าสินค้า 158 ล้านดอลลาร์  จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของสปป.ลาว ในขณะที่ไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักของสปป.ลาว โดยการนำเข้ามีมูลค่ารวม 225 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

ที่มา : https://www.phnompenhpost.com/business/laos-books-932m-trade-value-62m-deficit-june