จำนวนผู้โดยสารทางอากาศของกัมพูชาลดลงร้อยละ 92 ในช่วงครึ่งปีแรก

จำนวนผู้โดยสารทางอากาศที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติสามแห่งในกัมพูชาลดลงร้อยละ 92 คิดเป็นจำนวน 136,680 คน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี รายงานโดยท่าอากาศยานกัมพูชาบริษัทผู้ดำเนินการท่าอากาศยานนานาชาติของกัมพูชา แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (PNH) รองรับผู้โดยสารจำนวน 120,922 คน ลดลงร้อยละ 89.4 ในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ (REP) ลดลงถึงร้อยละ 99.9 โดยมีผู้โดยสารทั้งสิ้น 359 คน ส่วนสนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ (KOS) รองรับผู้โดยสารเพียง 15,399 คน ลดลงร้อยละ 91.8 ซึ่งท่าอากาศยานกัมพูชารายงานเพิ่มเติมระบุว่าเที่ยวบินภายในประเทศลดลงถึงร้อยละ 78.7 แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกกลับปรับตัวเติบโตในเชิงบวก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งในปี 2020 จำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินลดลงเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 81.3 คิดเป็นจำนวน 2.13 ล้านคนในปีที่แล้ว

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50898857/air-passengers-drop-by-92-percent-in-first-half/