กัมพูชานำเข้าสุกรลดลงอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงเอง

กัมพูชานำเข้าเนื้อหมูลดลงเนื่องจากเกษตรกรในท้องถิ่นเริ่มเพาะเลี้ยงหมูมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด โดยประธานสมาคมผู้เลี้ยงปศุสัตว์กัมพูชา กล่าวว่าการนำเข้าเนื้อหมูที่ลดลง เนื่องจากอุปทานในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันอุปทานสุกรในตลาดท้องถิ่นจากเกษตรกรและผู้เพาะพันธุ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 ส่วนอีกร้อยละ 15 คือหมูที่ต้องทำการนำเข้า โดยปริมาณเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสุกรในประเทศมากขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากตกงานในช่วงของการระบาดใหญ่ที่ได้หันไปเลี้ยงปศุสัตว์เป็นทางเลือก เนื่องจากราคาสุกรและสัตว์ชนิดอื่นๆ มีราคาสูงในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50897550/pig-imports-fall-to-15-percent-of-demand-as-more-turn-to-farming/