กัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย.

ตลาดส่งออกประเทศสหรัฐฯ ถือเป็นประเทศปลายทางสำคัญของการส่งออกสินค้ากัมพูชาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กัมพูชารายงานในช่วงครึ่งปีแรกแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาส่งออกสินค้ามูลค่ารวม 3.019 พันล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยกัมพูชานำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯจำนวน 173 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 41 ซึ่งมูลค่าการค้าทวิภาคีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 รวม 3.193 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของการส่งออกทั้งหมดของกัมพูชาในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเสื้อผ้า รวมถึงสินค้า เช่น รองเท้า จักรยาน และเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ US Generalized System of Preferences (GSP)

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50897620/us-top-cambodian-export-destination-jan-june/