เกษตรกรปลูกมันบุกเสริม สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เกษตรกรเมืองไจโดน รัฐกะเหรี่ยง กำลังปลูกมันบุกที่สวนหลังบ้านภายในครัวเรือนกันอย่างแพร่หลายซึ่งโตได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย และสสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 3 ปี  ผลที่ได้ประมาณ  1-5 หัว  ปีที่แล้วราคาหัวมันเทศสดสูงสุด 1,500 K ต่อ viss (viss เท่ากับ 1.6 กก.) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/manageable-scale-elephant-foot-yam-growers-earn-extra-income/#article-title